echosko

Ang babae parang pabango: May mga tester, madaling makuha, papalit-palit ng boyfriend at hindi binibigyang halaga. May mga age-old na pabango na pamana pa ng lola mo, yung mga taong minsan lang magkaroon ng boyfriend, loyal at pinahahalagahan. Sila yung tinitingala. May mga nabibili lang sa bangketa, yung mga madaling makuha pero napapakinabangan ng mga walang pusong may asawa. May mga luxury branded naman, matagal nakuha, pinagmamalaki pero sa huli mauuwi sa mga taong hindi naman nagmamahal sa kanya. May mga pang-baby, mahal ng lahat pero pinahahalagahan dahil siya yung sweet kung titignan. May mga nakaka-allergy, yung mga taong strong ang personality,wild, mga type ng mga tipikal na lalaki pero manhid na sa sobrang pagtitiis ng hindi naman nya purpose sa buhay. Ikaw kung babae ka, saan ka dyan? Kung lalaki ka naman, sino ang pipiliin mo dyan?