echos typos

It's sucks to see your friend revealing his feelings to the one you love...

… when supposedly it should be you but you don’t have the guts to do it… :(

So you’ll just simply hide everything behind your “Smile” while your heart is aching…

… and you just don’t know all along she is just waiting for you…

“NAG-TAHAN -> TULAY”

Ganun talaga eh…
May taong ang tingin lang talaga sayo eh hanggang kaibigan lang.
Kahit pa lahat na ginawa mo… hindi nila makita ang effort…


Sabi nila mahirap daw ang maging tulay…
Tulay… yung ikaw ang gagawa ng paraan para magkatuluyan yung kaibigan mo at ang isang tao.
Ang nangyayari napapalapit ka din dun sa taong tinutulay mo sa kaibigan mo.
At di mo namamalayan nahulog ka na pala.
Aasa ka na baka makita nya ang mga ginawa mo para sa kanya…
Maghihintay na balang-araw mapansin ka nya…
Kaso sa kahihintay di mo namalayan…
Iniwan ka na pala…

Bumagsak ang tulay… At mahirap nang umahon kapag nahulog ka… Minsan kakayanin mo mag-isa… Kaso mas madalas mag-hihintay kang baka may dumaan para tulungan kang umahon ulit. :)