duws

Aku ora ngerti apa masalahmu.
Sliramu sengaja ngadohi aku.
Yen sliramu wis duwe kang luwih sreg ning ati tinimbang aku, aku lila.
Nanging tak suwun aja lunga tanpa kandha-kandha.
—  Iki ati sing ditekani. Aja didadike tamba bosen. Sabanjure ditinggal tanpa tilas.