dreef

‘’Jij wilde niet
de zomer
ging wel zwemmen
maar dreef altijd terug 

Jij hield ook niet van
lachen
deed het vaker
maar nooit naar mij.

En wilde ik je
vangen
ging je rennen
net langzaam genoeg
om aan te raken
maar nooit te hebben.’’