dreaming gif

Giá mà tối nay đi ngủ, sáng hôm sau dậy thấy mình bé lại, đang học tiểu học hay mẫu giáo gì đó, há mồm chờ ăn sáng rồi lên xe mẹ chở đến trường. Tự nhiên nghĩ rằng, nếu được thế thì tốt biết bao, nhất định nhất định sẽ không mong lớn nhanh, không mong một mình ở nhà nữa. Nếu được thế, gặp đứa ngày bé mình ghét nhất mình cũng sẽ không chửi nhau với nó, nhất định sẽ xông đến ôm nó rồi bắt tay rối rít, “thế mới biết mày vẫn tốt chán so với đứa tao ghét của rất nhiều năm sau này”. 
Giá mà.