dr.sala

MAGKAIBA ANG HAPPINESS AT ANG JOY

 Meron mas higit na importante sa happiness. Ito ay ang JOY. Substitute lang ng mundo ang happiness. Katulad ng Easter bunny, na substitute ng mundo sa resurrection, at ni Santa Clause, na pinapalitan ang importance ni Jesus bilang baby sa manger, ang idea ng mundo sa happiness ay MABABANG KLASENG PAMALIT LANG. ano nga ba ang pagkakaiba? Check this out:

 

  • Ang HAPPINESS ay dependent sa circumstances, pero ang JOY ay lumalampas dito. (pwede ka maging JOYFUL kahit na UNHAPPY ka.)

  • Ang HAPPINESS ay nakadepende sa environment mo –ang tahanan ninyo, ang pera mo, mga kaibigan mo, ang health mo –pero ang JOY ay internal, galing sa loob.

  • ang HAPPINESS ay hindi kinakailangang nakadepende sa Diyos; ang JOY ay galing at tungkol sa kanya.

  • Ang HAPPINESS ay para lang sa buhay mo, here and now; ang JOY ay for all the time at sa eternity.

  • Ang HAPPINESS ay kadalasang panandalian lang, pero ang JOY ay nagtatagal at nagreremain kahit na kumupas na ang ganda.

 

Find the REAL meaning of JOY in CHwaRIST JESUS..