dnp centuria 200

flickr

自我放逐#40 bởi Tai
Bỗng một ngày muốn bỏ đi thật xa

Xài hết tuổi trẻ đã dành ra

Mắc hết mọi sai lầm

Yêu hết cả tình yêu

Rồi về nhà,bình yên.