dit was te erg

Omdat ge moet blijven gaan,
omdat het beter wordt,
omdat dit nog niet het einde is,
omdat ge meer waard zijt dan dit,
omdat ik in je geloof,
omdat het niet erg is om te vallen,
omdat ik je niet in de steek laat,
maar vooral
omdat ik je graag zie.