discovery of romance

8

Women in K-Drama/Women of K-Drama Awards

Nominations - Close 17th of December

Polls

A very special thanks to shura for making this gifset for us!

10

Three good points? First, you’re cool. More guts and charisma than ordinary guys. I fell head over heels for that. And also… second, you’re warm. Your true feelings are not too hot or too cold, just the right temperature. And… third! You know all those reasons yourself. That’s what I like. Since you know well about yourself, wouldn’t… you understand me as well?

“ - Điều ước năm nay của anh?
- Anh muốn trở thành Han Yeo Reum. Anh ước gì anh có thể biến thành em. Anh muốn biết tại sao em lại chờ anh. Anh muốn biết tại sao em lại khóc. Còn nữa, trong máy ảnh sao lại có hình của anh. Vì em chẳng bao giờ nói cho anh biết. Cho nên anh muốn trở thành Han Yeo Reum và tìm ra những gì đang ở trong tim cô ấy.
- Rồi sao? Nếu anh tìm ra những gì trong tim tôi thì anh sẽ làm gì?
- Nếu những gì anh đoán là đúng, thì anh sẽ giữ chặt tay em đi càng xa càng tốt. Xa thế nào cũng được miễn là chúng ta ở cùng nhau. Anh vẫn thích em. Anh vẫn muốn có em. Ạnh không muốn đưa em cho ai khác cả ”

{Kang Tae Ha - Phim: Discovery Of Romance}
des by MyCoi@ Kites Quotes