diriliş

Kitap önerisi -3-

Tefsir; Fahreddin er-Razi-Tefsir-i Kebir

Hadis; Kütüb-i Sitte – Prof.Dr.İbrahim Canan Şerhi

Siyer; Asım Köksal - Hz. Muhammed (S.A.V) ve İslamiyet (Erkam Yayınları)

Fikir ve İlim; Muvazzah İlmi Kelam – Ömer Nasuhi Bilmen (sadeleştirmesi Mehmet Talu tarafından yapılmıştır.)

İslam hukuku; İslam Hukukunda Sünnet’in Yeri – Prof.Dr. Mustafa Sibai

Tasavvuf; İmam-ı Gazali – Kalplerin Keşfi

Fikir ve Düşünce; Sezai Karakoç – Diriliş Muştusu ve Nureddin Topçu – Mantık

Edebiyat; Mustafa Kutlu - Nur