didactiek

slo.nl
Activerende werkvormen - SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Het spreekt voor zich dat veel werkvormen vaak meerdere doelstellingen
hebben of andere redenen waardoor ze in meerdere categorieën thuishoren. Het
verdient daarom aanbeveling om bij het zoeken naar een geschikte werkvorm ook in
andere hoofdstukken te bladeren.
Tevens is iedere werkvorm voorzien van een korte specificatie betreffende het doel, de
geschikte groepsgrootte, de tijdsduur en de benodigde voorbereiding. De werkwijze is
steeds kort beschreven. Deze publicatie dient als inspiratiebron, als ideeënbank, niet
als een weloverwogen handboek.

de 17 meest effectieve coöperatieve werkvormen

Bij coöperatief werken, of ook wel samenwerkend leren, gaat het om de samenwerking tussen zwakkere en sterkere leerlingen. De gedachte is dat zij zo beiden op hun eigen niveau aan het leren zijn. De zwakkere leerlingen krijgen uitleg en worden aangemoedigd door hun groepje, de sterkere leerlingen leren de stof op een hoger niveau beheersen om dit uit te kunnen leggen aan hun mede-leerling (wij-leren.nl)

Er zijn 17 coöperatieve werkvormen die in een handig, concreet overzicht gezet zijn door Linda van www.klasvanjuflinda.nl.

Hieronder zie je een voorbeeldje, als je de hele PDF wilt downloaden klik dan op de volgende link:

http://klasvanjuflinda.nl/wp-content/uploads/2011/01/cooperatief-leren.pdf

In het project Leerlingen voor leerlingen maken ouderejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs video’s voor jongerejaars. En dit doen ze al sinds 2010. Leerkrachten houden zo meer tijd over voor andere zaken in de les en de leerlingen die de video’s maken, leren spelenderwijs.

De lessen, tips en een stappenplan voor het maken van een goede video zijn in inmiddels gebundeld en te downloaden.

Meer lezen doe je hier: http://www.kennisnet.nl/themas/video/praktijkvoorbeelden/videohandleiding-voor-leerlingen-zo-leg-je-elkaar-de-lesstof-uit/

Kritiek op Flipping the classroom

Wilfred Rubens, Lisa Nielsen en Terry Friedman schreven artikelen waarin zij zich kritisch uitlaten over het principe Flipping the classroom.

De belangrijkste kritiekpunten zijn:

  • Flipping the classroom is vaak niet didactisch onderbouwd maar wordt ingezet als manier om techniek te pushen
  • De didactiek achter Flipping the classroom (onderwijs op maat) sluit nog onvoldoende aan op de huidige structuur van ons onderwijs
  • Instructie/uitleg is niet langer interactief
  • Slechts één wijze van uitleg wordt vastgelegd, er is geen ruimte om hezelfde nogmaals op andere wijze te vertellen
  • Er bestaan nog steeds leerlingen zonder toegang tot internet thuis

De conclusie die ik hier uit trek is: Flipping the classroom is een didactisch hulpmiddel om lesstof over te dragen aan leerlingen. Net als bij alle andere hulpmiddelen als boeken, individuele uitleg of klassikale instructie is het belangrijk om bij het inzetten van Flipping the classroom goed na te denken over het doel, de verwachtingen die je hebt van de leerlingen en de beoogde resultaten. Dan zal blijken dat het op sommige momenten de meest passende tool is, terwijl op andere momenten beter voor een andere wijze van kennisoverdracht kan worden gekozen.

Natuurkunde docenten getraind in boeiend lesgeven

Ruim vijftig docenten van de muloscholen en het VWO hebben een tweedaagse training gevolgd over moderne Natuurkunde en didactiek. Zij moeten het vak boeiender kunnen maken voor de leerlingen. Na 15 jaar is er een nieuw natuurkundeboek ontwikkeld voor het Mulo, terwijl voor het VWO dat na 25 jaar he … http://news.surinam-unity.com/BY7nd4

Flipping the classroom gaat om meer dan de video’s. Het is een didactisch model dat ook in het PO o.a. bij instructie ingezet kan worden. Het gebruik maken van instructievideo’s is het startpunt van het invoeren van een didactisch model als flipping the classroom. Dus het is handig als je als leraar weet hoe je een goed filmpje maakt (of vindt!). Maar wat doe je met de tijd die je overhoudt, bijvoorbeeld?

De webinar van afgelopen vrijdag van Kennisnet gaf daar antwoord op. Hij is hier terug te kijken: http://www.kennisnet.nl/themas/professionaliseren/agenda/webinar-flipping-the-classroom

Flipping the classroom

Het idee van “flipping the classroom” komt de laatste tijd veelvuldig voorbij op twitter en in blogs. In een flipped classroom luisteren en kijken leerlingen thuis naar de uitleg van de lesstof op het moment dat zij hier aan toe zijn. Die uitleg is digitaal, bijvoorbeeld een filmpje of digitale presentatie. In de les is er zo tijd vrij voor andere zaken: opdrachten, onderzoek doen, in groepjes werken, etc.

Flipping the classroom is ooit ontstaan bij Salman Khan, die instructievideo’s maakte voor zijn nichtje om haar te helpen met een wiskundeprobleem. Toen ook andere familieleden en hun vrienden interesse kregen in zijn uitleg, plaatste hij zijn video’s op YouTube. Er was zoveel interesse voor de video’s dat de Khan Academy is gestart.

Wat maakt flipping the classroom nou zo bijzonder? Als leerling kan je uitleg over de lesstof bekijken wanneer jij daar aan toe bent (at the right time), waar je dan ook bent (in the right place, mits je toegang hebt tot internet). Dit maakt de uitleg een stuk krachtiger dan wanneer je in een warm klaslokaal moet luisteren naar uitleg over lesinhoud waar je nog niet aan toe bent (in the wrong place at the wrong time). Daarbij kan een docent op deze manier tijd vrij maken om de leerlingen meer ‘op maat’ te helpen tijdens de contacturen.