diasporan

of not being a jew
  • her seferinde ve bir şekilde şu dizelerle baş başa kalıyorum. gidip döndüğüm yer bu, taşındığım ev bu, yıkılan evim de bu, yangın ve yağmur aynı anda. bununla baş başa kalmak canımı yakıyor. 


**
evet, ilmektir boynumdaki ama ben
kimsenin kölesi değilim
tarantula yazdılar diye göğsümdeki yaftaya
tarantulaymış benim adım diyecek değilim
tam düşecekken tutunduğum tuğlayı
kendime rabb bellemiyeceğim

**

sen ve yağmur.
başa dönemezsiniz.
öyle bir yol yürüdünüz ki ancak
dönüş yolunu yok ederek gelebilirdiniz
inişiniz bir iniş olurdu başa dönmemecesine.
yağmur yalnız yağarken yağmurdur
sen yalnız senken sensin
burada kalamazsın ve başa dönemezsin

**

tarihe dersini vermen gerek
yoldan ayrılamazsın
yediremezsin sokulmayı kendine
tabiatın apışaralarına
ne yıkılmış bir tapınağın suskunluğu
durdurabiliyor seni
ne gürültülü bir havra.
yükün ağır.
he’s so heavy
just because he’s your brother.
kardeşlerin pogrom sana.
dostlarının eşiğine varınca başlıyor
senin diasporan.
herkesin bahanesi var, senin yok
günahlı bir gölgenin serinliğinde
biraz bekleyebilirsin, daha sonra
burada kalamazsın, başa dönemezsin
ama dön
Eve dön! Şarkıya dön! Kalbine dön!
Şarkıya dön! Kalbine dön! Eve dön!
Kalbine dön! Eve dön! Şarkıya dön!
eve dönmek
kendime sarkıntılık etmekten başka nedir?

**

ben kalbime döneceğim fokurdayıp pörtlemek için
hep fokurdak ve pörtlek kalacağım kalp içinde
canı sıkkın kızların yüzlerinden
döşünden ahı kalmış delikanlıların
dünyaya habire pörtleyeceğim
evlerin olanca tınısı dindiği zaman
kısıldığı zaman bütün şarkıların kanatları
fokurtum dokunacak herkese yedi ırkın kavşağından.
yahudi değilsem bile
bende Yahudalık da mı yok-
kimi öptüm de kurtuldu çarmıha çakılmaktan?

anonymous asked:

do you ever think about visiting and exploring armenia someday once youre done with school or something ?

dammit i only get asked about armenia! i’m flattered,as a mere diasporan who romanticizes “armenian culture” (  heavy heavy quotes because what is it, i want to hear it from u, my idea of it is different from yours i’m sure), whatever it has been and whatever it has become. as a romanticist i wear an armenian flag pin on my jean jacket, and stumble over most words in the language, i am honored u think my thoughts are of value and i apologize my answers are always so long-winded, i’m certain you don’t find what you need in them,i’m sorry again yes i think about visiting and exploring that tiny insignificant country that is my tiny insignificant world, of course i do!im a romantic…


Character Developement

tagged by: @sycamour

━━ FULL NAME: Dauphin de Kalos Lysandre Liliaceae duFleur 
━━ GENDER & SEXUALITY: Cis-Male | Pansexual
━━  ETHNICITY & SPECIES:  Kalosian- Diasporan (French-Dutch) | Human
━━ BIRTHPLACE & BIRTHDATE: Parafum Palace, Route 6, Kalos | July 14th, 1986
GUILTY PLEASURES: Coffee and sweets, articles on the degradation of the Earth due to Humans, etc. 
PHOBIAS: Haphephobia (fear of being touched),  Mysophobia (fear of germs).
WHAT THEY WOULD BE FAMOUS / INFAMOUS FOR: Were this based upon canon, he’d be best known for his creation of the Holocaster. But, as this isn’t, he’s best known for being that really fucking tall Kalosian Prince with the absolutely inane hair.
WHAT HAVE THEY / WOULD THEY HAVE GOTTEN ARRESTED FOR: Oh, I dunno.
A SHAPE YOU SHIP THEM WITH: what
━  CHARACTER MOST LIKELY TO MURDER THEM: Gotta watch out for them giant death flowers. Never know if they might fall on ya.
FAVORITE BOOK GENRE: Technical manuals. Boring, yes, but it’s pretty useful. 
LEAST FAVORITE BOOK CLICHE: Reform through romance. Yes, Sycamore makes him feel better, but it doesn’t fix him.
TALENTS & / OR POWERS: Mechanical know-how, hyperintellegence, exceedingly charming.
WHY SOMEONE MIGHT LOVE THEM: Pulling off the ‘charming;’ Lysandre has a air about him that makes people listen. He seems to be a very charitable man, albeit somewhat distant. 
WHY SOMEONE MIGHT HATE THEM: The fact that he thinks that the world’ll be fixed if, y’know, the population drops a bit. By, like, 99% percent. 
HOW THEY CHANGE: He’s getting worse
WHY YOU LOVE THEM: Hell if I know. I’ve been with this fucker for three years and I cannot fathom why I like him.