dhivehin

A poem by Hussain Salahuddin (the founder of the present day Majeediyya School in Malé) praising alcohol.

nethi dhanee sikundeege thehkan, ethi fodheh nulibey kamun

vethirivi whisky kula nufanduvaa, fulhi nikan fonuveynehee

vas nuhanu molhu mai vi dheyhun, masthuva fenunas furun

masthuvaa heekohliyas mithuraage raa nulibeynehey

naaruthah kendi burive dhiyas, baaru nethi mulhi hashugandun

yaaru thiyathuni aifulhun hama ethi fodheh nudhevenehey

saahibaa dhehvan kiyehthowey thikeh vasluge sharab

youtube

E-SA - Edhemey Ma

Shikaayathu oi kamaku hithakah,

Nihaayathakah hithaama kuran,

Karaamathu hurikamuge’ firisanun,

Fisaariakah ma nuruheyney.

Bashaarathakah nuhanu e'dhetheeve’,

Hithaa hiya habadha ekugaa vaan,

Mithaa hurikamuga veenamaheeme’,

Ufaa ah inthihaa ah vey ma, Beynun vey ma.

Sababu hurikamuge’ aslun vedhatheeve’, 

Hahura dhirihurivi, gothakaave’

Salaamathu hahura leyfain,

Fisaariakah firisanuga e’ oi,

Farusakhuthah dhushumah, e'dhemeve'ma, 

Beynun veyma, edhemeve ma

Hoadhi firisan sakkaranyaain nukuthuna dhinumum,

Leyfa edhigen, beynunwaakan edhi edhi edhi

E'dhemeve’ ma

youtube

The Screenplay - an awesome short film by Madhoship Maldives