dhaa

anonymous asked:

Kendin hakkında birşeyler söylesene çok merak ediyorum seni

Ne bileyim yeni rap dinlemeye başladım fazla dinlemiyorum,yazın gelmeni istiyorum basketbolu özledim bi top almam lazım geceler çoğu zaman burdayım SPN izliyorum ve american horros stroy izlemeye başladım dhaa sormak istersen cevaplarım

Fahu Zamaan

Biruveri kan fethurune faaithuvi hen zamaan
Kiyavaa kiyavaa udhuhey iru handhaan nethuney nafsu thibaa
Maa molhah enguneemaa dheen vejje ehchakah hajoo jahaa
Mee aa kan kan feni ivi kurimathin ve dhiya kanthah thah ginain
Ebbai gaboolukoh medhu fenvarakah fethunu zamaan
Roadhayah hure ifthaar ah raa fodhu hippamun anna kamaa
Ilaaheh vaa kan gaboolukuriyas, nukuri fadhain ve dhaa zamaan
Rahumaiyfulhaa eku kuh kuriyas kithanme ginain, fohevigen dhey faafathah
Mihen gaboolukurevey hindhu thaa
Dhuvahaku sajidha nukoh, kameh beynun vaa hindhu e kuraa duaa
Echchakah edhi edhi thibe dhulun e bunaa Insha Allah
Hithu huri gothakah amalu koh, sikundi beynunvaa kan kamah gos
Emme fahun dhaanee hama suvaruge ah, dhuniyeah ai iru kee shahaadhaige baaru thaa
Bomun bomun gos, alha alhaigane, bithah bimah jehi, hamain nettifaa
Ekamakuves vikki faiy kolhun dhiriulhun ulheveyne thaa
Dhogeh thedheh neyngi, rangalhu nubai vakinuve, gelli halaaku vejje thaa
Mithaa mihen ulhe, roohu furaanayaa vakive, amburaa gengossi thaa
Bireh hiyaaleh nethi, majaa halanive kuri, dhiriulhun oyaa gossi thaa
Laheh faheh nuve, gaburah thimaa badhaluve, haqqaa baathil vakivejje thaa

Rest in "Piece"

Angayah kaa ethikolheh nuvanna haalu salaan jehey

Magumathin geygein laari kolhakah edhi dhuvan dhevey

Umurun fansaas, addiha vegen dhiyayas

Zuvaan lhafuraa dhuvasvarun feshigen mikan mihen dhemey

Athugaa faisaa jehumaa eku kairi thibi rahtehin kairiah dhanee

Bandah alhaane ehcheh nethunas boalaane faiy kolhakah edhenee

Thalhan buruvan amilla mainbafainnah halheylleveny

Aiynbeh namakah geyga masakkathah, dharieh huttas kulhen dhevey

Vazeefaa eh libi hure, nethunas varihamave, faisaa madhuvey

Dhuvaalaku packeteh, habeyhah fag ves bovey, laari arain dhaa than nufeney

Kulhe majaa kurumah, coffee, party kurumah, rahtehin thimaa felaa iru

heefa balan hurevey

Thimaa amihla hunaru nethi, fathah, thelah burave, hakuraa nulaa noolheve

Kuraa faafathah molhuve, Ilaah handhaan nethune, foni kandan emmenah share kuran facebook ga liyevey

Dhuniye dhanee nimi mi, laheh faheh nuve, udaa bimaa hamave, qiyaamaiy fesheny

Mashah thaneh dhoreh neynge, bolun rodhi kendune, meeves tripeh baaey, kurimahchah eree maruge mooney

Sihunu varun birugane, hithah naamaankan vadhune, halheyllavaigannan anga hulhuvumaa eku furaana hifaigen e dhanee