dekey

Renoveren: vandaag zag eindelijk over welk huizenblok het ging, daar op de Wibautstraat. Het huizenblok namelijk, dat op datzelfde moment door een sloopkogel helemaal tegen de grond gewerkt werd. Waar eerst het rechtergedeelte van het huizenblok was, was nu een hoop stenen. Alles wees erop dat die hoop stenen later afgevoerd zouden worden.
De Key is van plan om een exacte kopie van het huizenblok op de plek van de hoop stenen terug te bouwen. Sorry, maar dit is niet wat ik bedoel met renoveren, de Key. Ik weet alleen niet of ik voor wat de Key doet een passend woord voor heb. Noveren, misschien?