dehr*

a placement worker has her eye on us

She called today and said we are first on her list of little sibs available for adoption. Said the call we missed last week was an infant and two year old, both girls and “so cute you would’ve died!”

Yeah, make sure they’re not UGLY, please.

This is where I’m at, thinking mean thoughts at people who are being simply lovely. Foster care is making me an asshole.

And also, maybe, I’m scared.

I drew Namir, Barrett and Yelena hanging out at a bar together because I really liked their character designs…Namir passed out, I figured that he could not handle as much alcohol as before because there was not much organic tissue left of him to absorb it

Also, I finished deus ex today and GODDAMN. It is a really, really fantastic game. I just wish that I could thank everybody that made it, it was amazing!

instagram

#Repost @dehres
・・・
Rightfully named “Splendor”, this 120+ carat Royal Blue Sapphire necklace is now showcased at the HK Jewellery & Gems Fair. Visit us at C04 and be enthralled!
#dehres #HongKong #highjewelry #highjewellery #jewelry #necklace #sapphire #unique #art #masterpiece #love #like4like #followme #picoftheday (at Hong Kong Convention and Exhibition Centre)

Made with Instagram

Dehr-i fânîden nice cân, nice cânânlar geçer,
Bezm-i işretten aceb mestâne yârânlar geçer,
Bir nefestir cânımız yâr, leblerinde ber-kârâr,
Hey, bu fânûs-u safâ bir gün söner, canlar geçer.

Halil İNALCIK

Saygı ve minnetle anıyoruz, ruhu şad mekanı cennet olsun..

Mende Mecnundan füzun aşıklık istidadı var
Aşık-ı sadık menem Mecnun’un ancak adı var

Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
Leyla'nın Mecnun’u Şirin’in eğer Ferhad’ı var

Ehl-i temkinem meni benzetme ey gül bülbüle
Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad ol
Her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var

Gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
Kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var

Ey Fuzuli aşk menin kılma nasihten kabul
Akıl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var


-Fuzuli

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme
Esir-i gurbet-i nalan olan insanı incitme
Tarik-i ışkda bi-çareyi hicranı incitme
Sabır kıl her belaya hâne-yi Rahman’ı incitmeFelekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i âlem-i zî-şanı incitme

Elin çek meyl-i dünyadan eğer aşık isen yare
Muhabbet camını nuş et asıl Mansur gibi dare
Misafirsin felek bağında bendin salma efkare
Düşersin bir belaya sabrı kıl Mevla verir çare

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem-i zi-şanı incitme

Bulaşma çark-ı dünyaya vücudun pak-tahirken
Güvenme mal u mülk ü mansıbın efnası zahirken
Nic’ oldu mali Karun’un felek bağında vafirken
Nedir bu sendeki etvar-ı dert gönlün misafirken

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme

Hasislikden elin çek sen cömerd ol kan-ı ihsan ol
Konuşma cahil-i nadan ile gel ehl-i irfan ol
Hakir ol alem-i zahirde sen ma’nada sultan ol
Karıncanın dahi halin gözet dehre Süleyman ol

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme

Ben insanım diyen insana düşmez şad’u handanlık
Düşen bî-çareyi kaldırmadır alemde insanlık
Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık
Bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlık

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i cilem-i zî-şanı incitme

Ehl-i irfanım deyü her yerde bendin atma meydana
El elden belki üstündür ne lazım uyma şeytana
Yakın olmak dilersin Hazret-i Hallak-ı ekvana
Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

Celîs-i meclis-i ehl-i hakikat ol firar etme
Heva-yı nefsine tabi’ olan yerde karar etme
Tekebbürlük eden insana asla i’tibar etme
Sana cevr ü cefa ederse bir keş inkisar etme

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

Vefası var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devranın
Eser yeller yerinde hani ya taht-ı Süleyman’ın
Yalınız adı kaldı alem-i zahirde Lokman’ın
Geçer bir lahzada ru’ya misali ömrü insanın

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme

Sana bir faide yokdur bilirsin halk-ı gıybetden
Gözün aç alemi bir bir geçersin çeşm-i ibretden
Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i mehabbetden
Yeme kul hakkını korkar isen rüz-i kıyametden

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

Hakikat bahrinin gavvası ol terk-i mecaz eyle
Çıkar ha alma mazlumun ahın seni i’tiraz ile
Çehil semt-i Habîb’e ey gönül azm-i Hicaz ile
Yüzün tuk hak-i payine hemen arz-ı niyaz ile

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

Gönül ayinesin silmek gerekdir kalb-i agahe
Muhabbet şems-i dogmuşken ne lazım mihr ile mahe
Ne müşkil hacetin varsa heman arzeyle Allah ‘e
Der-i Mevla dururken bakma LÜTFÎ başka dergahe

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

Alvarlı Efe Hazretleri

“Oruç nefsinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa, Cenab-ı Hak ona cennet meyvelerinden yedirip cennet ırmaklarından içirir.

—  | Hadis-i Şerif, Kenzül Ummal 3/328

Oruç yalnızca bedeni gıdasız ve susuz bırakmak değildir. oruç aynı zamanda manevi anlamda ruhumuzun da gıdasıdır. Yıl içerisinde bir kez bile sekteye uğramadan çalışan midemizin her yıı bir ay dinlendirilmesinin sağlık açısından da uygun olduğunu savunan uzmanlar, bu ilahi emrin aslında yararına da değinmiş oluyorlar.

Ramazanda yapılması gerekenleri az çok hepimiz biliyoruz. Peki Ramazana nasıl hazırlanılmalı.. İşte Ramazandan önce ve sonra yapılması gerekenler başlığı adı altında buna değiniyoruz.

Ramazan ayına ehemmiyet vermenin kalplerin takvasından olduğunu Kuran bize talim ediyor. Bunu büyük bir makama sahip birinin bir yere teşrifinden önce o kimsenin zatına şayeste hazırlık yapılmasına benzetebiliriz. Ramazan ayı da aynı şekilde gelmeden önce hazırlık yapılması gereken bir aydır. Bu mübarek zaman dilimine girmeden önce yapılabilecek bir diğer husus da ramazan ve oruçla alakalı ayetleri okuyup üzerinde düşünmek, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve selem)’in ramazan ve oruçla alakalı hadislerini herhangi bir hadis kitabından okumak ve onun ramazanı nasıl geçirdiğine dair bilgilerle zihnimizi nurlandırmak gelmektedir.

Cenab-ı Hak Şaban ayında oruç tutan kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar

“Ramazan ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul, Şaban ayında üç gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa, mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Hz. Cibril bana bildirdi ki; şüphesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısını açar.” (Nüzhetül Mecalis)

Ramazan ayında okunan Kur'ân’ın her bir harfine binler sevap yazılır

“Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir

Ramazan ayında tutulan oruç beraberinde edilen istiğfar sorgusuz sualsiz cennete gitmeye vesiledir

Ramazan ayının gecelerini özellikle de son on gecesini ihya etmek geçmiş günahların affına vesiledir

Ramazan ayının cumaları Ramazan ayının diğer aylara olan üstünlüğü gibidir

İtikâf’a girmek iki hacc ve iki umre sevabı kazandırır

Ramazan ayında Umre yapmak sevap bakımından hacca denktir

Ramazan ayında oruçluya su veren mahşerde susamayacaktır

"Ramazan ayında kim bir oruçluya su verirse, Allah(cc)’da ona havzımdan öyle bir şerbet verir ki, artık cennete girinceye kadar hiç susamaz." (Beyhaki)

Ramazan ayında Oruçlulara iftar verenle, Cebrail (as) musafaha eder

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik   bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksiltme olmaz." (Tirmizi)

Ramazan ayında verilen sadaka en faziletli sadaka hükmündedir

Hz. Enes’den (ra) rivayetle:

“En faziletli sadaka, Ramazan ayında verilendir.” (Selim’ür Razi)

Ramazandan öncesi ve sonrası için yapılan tüm hazırlıklardan sonra bizi Bayrama ulaştıran Rabbimize hamd ederek ramazan sonrasında da yapılması gerekenleri yapmaya ehemmiyet gösterelim.

Şevvalde Altı Gün Oruç

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

(Men sâme ramedàn) "Kim Ramazanı oruçla geçirirse, Ramazandaki oruç vazifesini yaparsa; (ve etbaahû sitten min şevval) Şevvalde de altıyı buna eklerse bu Ramazan ayına; (kâne kesavmid-dehr) tüm seneyi, bütün hayatını oruçlu geçirmiş gibi olur." Dehr, zaman demek. Savmud-dehr de, bütün zamanını oruçlu geçirmek demek. Şevval ramazandan sonraki aydır. Bayramın ilk günü, Şevvalin biri olmuş oluyor. Ramazan biter bitmez başlayan ay Şevval ayıdır.

Bir Gün Orucun Sevabı

Ayrıca her hafta, Şevval geçtikten sonra da pazartesi perşembe oruçlarını tavsiye ederiz, Efendimiz'in tavsiyesidir. Farz değildir ama farz olmayan oruçların da çok sevabı var. O hususta da Enes RA'den İbnün-Neccar ve İbn-i Asâkir'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif

"Kim tatavvu’ olarak, yâni ibadet ve taat duygusuyla Allah'tan sevap umduğu için, sevap kazanayım diye, farz olmadığı halde, kendiliğinden, Allah'ın sevdiği kul olayım diye bir gün oruç tutsa; eğer o kimseye, yeryüzü bir boş kap olsa da, onun dolusunca altın verilse, bu yine, hesap gününde o tuttuğu bir günlük nafile orucun ecrini karşılayamaz.”

Demek ki, dünyalar dolusu altınlardan daha büyük sevap oluyor. O bakımdan bu oruçları tutmanızı tavsiye ederiz

Dehr-i fânîden nice cân, nice cânânlar geçer, Bezm-i işretten aceb mestâne yârânlar geçer,
Bir nefestir cânımız yâr, leblerinde ber-kârâr, Hey, bu fânûs-u safâ bir gün söner, canlar geçer.
—  Halil İNALCIK