dc mag

Gusto kong mag catch up sa mga female superhero comics pero di ko alam anong uunahin wonderwoman, supergirl, superwoman, or batgirl and the birds of prey.