darzie

Teraz już wiedziałam, że im większą miłością kobieta darzy mężczyznę, tym wyższą cenę przychodzi jej za to zapłacić.
—  Laila Shukri – Byłam służącą w arabskich pałacach
Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.
—  Vincent van Gogh
Świat to trudne miejsce. Jemu nie zależy. Choć nie żywi nienawiści do ciebie i do mnie, nie darzy nas też miłością. Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. Dobrzy ludzie umierają w zły sposób i pozostawiają tych, co ich kochali całkiem samych. Czasem się wydaje, że tylko złym ludziom dopisuje zdrowie i powodzenie. Świat cię nie kocha (…). Pamiętaj jednak robić swoje. Takie masz zadanie na tym trudnym świecie, musisz podtrzymywać swoją miłość i robić swoje, żeby nie wiedzieć co. Bierz się w garść i po prostu rób swoje.
—  Stephen King “Lśnienie”
Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.
—  Vincent van Gogh
Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.
Fun Fact Friday

So here’s something I realized I could do in the lull between both updates and polishing extra information- Fun Fact Fridays! Basically, each Friday I’ll put up a small, fun li’l fact about one of the major/minor characters in Model Citizens (including some of those who appear in the shorts on here). If you have a request for someone you’d like to know a fun fact about on a future Friday, feel free to shoot me an ask and I’ll bump them up on the list!

Now, enough rambling! Here’s this weeks Fun Fact:

Keep reading

i remember how initially uncomfortable i was with how blatant supergiant made it that sybil and the kendrells were gay, when the central story is the love tragedy between red an the boxer, and red and the city. but as the game progresses, it becomes apparent that the camerata aren’t the antagonists, not really – perhaps they are to red, but they aren’t the antagonists of the story.

they’re part of the love tragedy.

sybil, who, even processed, waited for red at the empty set, who filled her backdoor with red’s music, who could never be saved. grant, who lived for the city he destroyed, and who died for it. asher, who lived for grant, who tried to save cloudbank but followed grant to the country, who may even have drank the poison from the same glass. even royce, alone in fairview, the man who loved his vision of an ideal cloudbank so much more than the cloudbank he’d grown up in, who suggested the camerata in the first place and who killed for it. they’re all part of the love tragedy, and they’re all a love tragedy of their own.

I commissioned @taylordraws to draw one of my OCs from one of my original story ideas. Thanks so much, Tay, I love it a lot!

Sybil Lindsay is a member of the Onyx Dragons, a group of criminals that rule Wolfshore.

After her father, who was a marine, died over seas when she was eight she was left in the hands of her uncle, who was far from thrilled with the idea. They moved to the corrupt city of Wolfshore where he introduced her to the criminal life he lived. As much as her uncle didn’t want her around, he saw her potential for becoming something that would gain him money and respect, thus he began to train her to be a killer.

Years later she gain the confidence to kill her own uncle to escape the life he had forced her into, only to find that because of her up bring and the city she was in she had very few options. She continued to be a killer on her own terms and later joined the Onyx Dragons when she was approached by it’s head, Megan Darzi.