dara:x

Công ty mới rất thoải mái, công việc không quá áp lực, sếp với đồng nghiệp dễ gần. Mỗi ngày đi làm không còn là cuộc chiến đối với mình. Một năm rồi tâm trạng mình mới thoải mái như vậy. Nhưng tất nhiên, lương ở đây thấp hơn nhiều so với chỗ làm cũ.
Hôm qua mình đi phỏng vấn ở chỗ khác. Hôm nay họ gọi báo trúng tuyển. Lương bên đấy cao hơn nhưng công việc căng, sếp có vẻ khó tính. Hôm qua mình đến đúng lúc sếp đang quát một chị trong phòng ầm ĩ. Mình phân vân quá. Chọn môi trường thoải mái nhưng lương thấp hay chọn công việc áp lực lương cao bây giờ?
PR Marketing người ít nói có làm được không nhỉ? À thôi nghe đã thấy không liên quan rồi.

okay spirit house was good i enjoyed the tunes and the style upgrade is cool and all but damn i wonder if theyre keeping the style because i really really miss the old body proportions? they were so cool and appealing they just look too…. correct now…. which is was less fun. murdoc looked way too much like a regular ass dude and that makes me displeased and uncomfortable

My queue is so long (like 100+ posts) and my post rate is set so low (like 1 a day) that by the time something finally does get posted it’s been like three months and I’ve forgotten it ever existed and I get a nice surprise from my own blog

hmmm this one is a tough one… I am going to say x-rays because I once got one when I broke my foot (tragic I know, I couldn’t wear flip flops for almost nine weeks) and it was really cool!!

((well, I am going to say xylophone cause its one of the instruments I play in band, please don’t attack me the xylophone is a very pretty instrument))

put a letter from A-Z in my ask and I’ll tell you 1 thing I love which starts with that letter