daj mi minut dva

Našao sam sliku staru,
U kutiji na ormaru,
Vratile se uspomene,
Kad si bila deo mene,

Kako si šta radiš,
Ko se s tobom budi,
Ne znam, ali znam ko,
Još za tobom ludi.

Daj, samo minut dva, da je zagrlim,Bože čudo mi pokloni,
Samo minut dva, biće dovoljno, opet srce da mi slomi.
Samo jedan tren, Bože znači mi, kao godine kraj druge,
Oživi sliku tu, da uđe sreće zrak, kroz prozor moje tuge.