curren$y-quotes

Đại khái tôi đã biết lý do vì sao mình không có người yêu rồi, lớn lên không xinh đẹp, chẳng biết làm nũng, giọng nói không ngọt ngào, cũng không yểu điệu thục nữ, người ta uống chút rượu là sẽ có bộ dạng lê hoa đái vũ, còn tôi, còn mẹ nó uống rượu mà như anh hùng hảo hán, thảo nào độc thân cả đời.

{Mạc Y Phi dịch}

You know, sometimes all you need is twenty seconds of insane courage. Just literally twenty seconds of just embarrassing bravery. And I promise you, something great will come of it.
—  Benjamin Mee, We Bought a Zoo

Đừng đối xử với một người quá tốt, bởi vì cuối cùng bạn sẽ nhận ra,

Qua một thời gian dài, người ta sẽ coi đó như một thói quen

Sau đó coi những việc bạn làm là lẽ đương nhiên.

Thật ra bạn biết rất rõ,

Hèn mọn nhất chính là tình cảm, mà dễ nguội lạnh nhất là lòng người.

{Mạc Y Phi dịch}