cracow photography

2

Kraków
ul. Sławkowska 18
Kamienica Kuśnierzowska z XIV w., przebudowana na przełomie XVI-XVII w.
foto z dnia 28 sierpnia 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Kraków, Poland
18 Sławkowska St.
house from XIV, rebuilt at the turn of XVI-XVII
taken on 28 August 2016