cowhouses

Cow vocabulary in Finnish

Originally posted by maria-magnolia1

Lehmä - cow 
Sonni - bull
Vasikka - calf
Mulli - young male cow
Hieho - young female cow
Nauta - cattle
Karja - livestock, cattle
Lihakarja - beef cattle
Maitokarja - dairy cattle
Märehtijä - ruminant
Maatila - farm
Navetta - cowhouse
Parsi - stall, bail
Karsina - pen, fold
Aitaus - an area surrounded by fences, corral
Laidun - pasture, pastureland
Sarvi - horn
Turpa - muzzle
Kieli - tongue
Utare - udder
Korvamerkki - earmark
Turparengas - nosering
Lehmänkello - cowbell
Rehu - fodder
Heinä - hay
Ruokkia - to feed
Lypsää - to milk
Laiduntaa - to pasture, to graze
Poikia - to calve, to litter
Vetää - to pull
Märehtiä - to chew the cud, to ruminate
Ammua - to moo
Maito - milk
Liha - meat, flesh
Nahka - leather, skin
Lanta, sonta - dung
Vetoeläin - draught animal, draft animal
Pyhä eläin - holy animal, sacred animal
Rotu - breed
Suomenkarja - Finncattle
Itäsuomenkarja - Eastern Finncattle
Pohjoissuomenkarja - Northern Finncattle
Länsisuomekarja - Western Finncattle
Ylämaankarja - Highland Cattle
Ammuu! / Muu! - Moo!