conservatief

Zwak
External image

Oerconservatieve filosoof Roger Scruton heeft een boek gepubliceerd over het gevaar van 'gewetenloos optimisme’, waarin het gelijkheidsdenken uitgebreid behandelt wordt. Scruton vindt het onverstandig om gelijkheid van alle mensen na te streven. Vooral omdat groepsrechten die door de overheid worden beschermd, de individuele vrijheid beperken. Niet dat gelijkheidsdenkers tegen individuele vrijheid zijn, maar deze moet volgens hen niet leiden tot wat zij zien als overheersing van de ene door de andere groep. De overheid dient dan ook mitigerende maatregelen te treffen. Tegelijk behoort die overheid zich zo min mogelijk met het privéleven van mensen te bemoeien en geen moraal door middel van wetten op te leggen.

Keep reading