conieco

Illustrator & Artist:

Kuba Sokólski 

“Miało być plakatem koncertowym, ale klientowi się nie spodobało, więc pewnie doszlifujemy conieco i skończy jako print.”“Was supposed to be a tour poster, but the client didn’t like it, so i’ll probably add some finishing touches and make this a print.”