colorful florals

SHINee had the most variety of suits in the history of kpop

i mean they go from classic

to wedding suits

to formal suits

to even ugly suits with crazy colors

and the 70s gosh those 70s feels

let’s not forget this one

and oh god this

and those god damn velvet and leather suits

bottom line is SHINee saved those looks and no one can argue with me

10

“Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sanh tử.”

Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn. 

Phật nói có một loài hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau khổ.
Có một loại hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, màu đỏ rực rỡ hoa lệ, Phật nói đó là bỉ ngạn hoa.
Khi hoa bỉ ngạn nở, chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia. 
Kinh Phật nói, tình là do nhân quả, duyên quyết định sinh tử.
Duyên đã tẫn thì tình cũng hết, có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, trả hết nợ một đời, thì không thể dây dưa thêm nữa.

Vì vậy nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi…

tuyetvudalau’s wordpress