3

Απλώς δεν μπορώ να συνειδητοποιησω ότι αυτές οι φωτογραφίες μου δεν έχουν φίλτρο.
Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη 22.02.17