cocoon-tower

flickr

89/366 : New Shinjuku Station South by Hidehiko Sakashita
Via Flickr:
March 29, 2016 Leica X2 #366project2016

flickr

夕焼けのライン by shinashina K-taro@nakanohito
Via Flickr:
ふと見たビルに夕焼けがほんの少しだけやってきた。

flickr
flickr
flickr

109/366 : Night Colors by Hidehiko Sakashita
Via Flickr:
この日は雨が降っていましたが、新しく導入した三脚を試したくて傘を差しながらの撮影となりました。 April 18, 2016 LXV #366project2016

flickr

102/366 : After Shopping by Hidehiko Sakashita
Via Flickr:
April 11, 2016 LXV #366project2016