christcruz

ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใคร ทำอะไรมา หรือว่าจะมาจากไหน คุณสามารถเปลี่ยนเพื่อจะเป็นคุณคนใหม่ได้เสมอ - Madonna #wordsofwisdom #wordsofmadonna #madonna #christcruz (at Cruz Development Co., Ltd. )

Made with Instagram