chosokabe-motochika

Sengoku Basara in a Nutshell:
 • Masamune: PAAAAAAAARTY!!!!!!!
 • Kojuro: MASAMUNE-SAMAAAAAAAA!!!!
 • Shingen: YUKIMURAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
 • Yukimura: OYAKATA-SAMAAAAAAAA!!!!!
 • Sasuke: DANNAAAAAA!!!!!
 • Toshiie: MATSU!!
 • Matsu: TOSHIIE-SAMA!!
 • Keiji & Xavi: LOVEEEEEEEEE!!!!
 • Kenshin: BISHAMONTEN!!!!!
 • Kasuga: KENSHIN-SAMAAAAAA!!!!
 • Nobunaga: CONQUEST!!!
 • Nohime & Ranmaru: NOBUNAGA-SAMAAAAAAAA!!!
 • Mitsuhide: *insert orgasm noises here*/SLAUGHTER!!!!
 • Katsuie: OICHIIII!!!!!!
 • Nagamasa: JUSTICEEEEEEE!!!!
 • Oichi: NAGAMASA-SAMAAAAA!!!!
 • Maria: *insert noblewoman/bitch laugh here*
 • Ieyasu: BOOOOOOOONNNNNDSSSS!!!!
 • Tadakatsu: *insert mechanical noises here*
 • Hideyoshi: WEAK!!!
 • Hanbe: HIDEYOSHI!!!/JUST A BIT MORE!!!
 • Mitsunari: IIIIIIIIIEEEEEEEEEYAAAAAASUUUUUUU!!!!!!!!/I'LL KILL YOUUUUUUUUUU!!!!!!
 • Yoshitsugu: MISERY !!!!
 • Sakon: MITSUNARI-SAMAA!!!/GAMBLE!!!
 • Motochika: NAKAMAAAAA!!!!
 • Motonari: NICHIRIIIIIINNNNNN!!!!!
 • Kanbe: WHHHHHHHHHHHYYYYYYYYYY ?!?!?!?!?!
 • Tsuruhime: TWILIGHT NINJAAAAA!!!!
 • Shikanosuke: OYASSAAAAAAAAANNN!!!!
 • Sorin: XAVI-SAMAAAAA!!!!
 • Muneshige: SORIN-SAMAAAA!!!!
 • Itsuki: REBELLIOOOOONNNN!!!!!
 • Hisahide: COLLECTION!!!
 • Yoshiteru: TOMO YOOO!!!!
 • Hideaki: I'M SORRRRYYYYY!!!!!!
 • Naotora: FEMINIIIIISSSMMMM!!!!!!
 • Matabe: HOW DARE YOUUUUUU !!!!!!
 • Kotaro: .......

anonymous asked:

Masamune and Motochika wear Heelys, pass it on.

Darn straight they do. Motochika and Masamune try and so skateboard tricks with them on and break like every single bone in their body at least twice before they’re literally circling their friends and annoying everyone to death showing off their hard-earned skills. 

At the same time though I definitely see Masamune as someone who wore those sneakers that light up, especially as a kid. Like, tiny Bontenmaru going around saying “I am a dragon. RWAR!” and stomping his little light shoes on and he roars like it’s the lightning to his thunder. 

Kick That Octopus into Space!

Another of many many doodles I’ve made for Patrick Seitz. This one’s sorta special bc of a conversation I got to have with him where he talked about creative self doubt and a lack of confidence as an octopus and how you constantly have to be learning new moves in order to beat it. 

So here’s Motochika uppercutting an octopus because I just really, really like drawing Motochika.