chancey

5

Pokemon Fusion 64: Chankey

Other Fusions: PsychuElectrfreeAsh and MistyRhytleOmaysaur, Maroizard
View HERE at Sketchfab 

A simple request for the Pokemon Fusion tumblr

-The Regressor

P.S. For real though, no more pokemon til next week; Kingdom Hearts HD comes out tomorrow, so a FF7-model Sora and crew is in the works for this week :] 

_____________________________________

Accepting commissions: starting at $15! More info here

Software used: Autodesk Maya 2009, Photoshop CS4, After Effects CS4
Made while watching: Star Trek The Next Generation

Nhìn cái line up mà lệ tuôn thành sông ㅠㅠ
toàn mấy người trên cả khủng luôn ấy ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Mà nhá, có MINO, Taewoon, Sims, Chancey, có thêm Scotch Vip nữa là đầy đủ team Royal Class rồi chứ đâu ㅋㅋㅋ
Còn có cả Hanhae, Jooheon, rồi cả Zico làm BGK nữa.
ĐM đây là thi đấu loại nhau chứ có phải họp gia đình đéo đâu mà toàn người thân tham gia thế hả hả hả >< mà nếu đã thế thì thằng MINO với Jooheon sao không kêu Gunhee tham gia luôn một thể đi =))