cereol

4

En tot stof zult gij wederkeren

Zo ben je het onderwerp van veel discussie,
onderhandelingen en compromissen,
een heuse projectaanpak en dito projectleider
en wordt je binnenste omgetoverd
tot een gedurfd ontwerp,
dat ook nog betaalbaar is.
Een monument gered van de sloop
maar ook maar voor zolang.
Vlammen maakten een einde
aan veel goede bedoelingen
en aan de hoop op iets heel moois.
De gebluste fik
ging naadloos over in een vastgoedcrisis.

Overmacht breekt ambitie,
en het gevoel dat mooie dingen
maakbaar zijn.