celesica

celesica  asked:

Bulag rin po ba pati kaming mga taga Davao?

Ang mga “bulag” na tinutukoy ko sa blog post ko tungkol kay Mayor Duterte, ay ang mga taong hindi kinukunsidara ang mga aksyon niya katulad ng pagbibiro tungkol sa rape bilang isa ring basehan na ang isang taong may moralidad ay hindi sa kahit ano mang sirkumstansya, lalo na’t isa siyang maimpluwensyang tao, gagawing biro ang mga ganong kasensitibong bagay sa pagpili ng pinuno ng bansa. Hindi ko sinasabing hindi siya karapatdapat pero sana’y gawing konsidirasyon ang mga ganitong pangyayari. Wala ‘yun sa kung saang lugar ka, nakatira, kung nasaskupan ka man ni Mayor o hindi.

Most of the websites I open daily would be social media sites, that’s why some of my friends tell me that I’m an online addict. So here are some of the sites I am talking about:

1. Tumblr - This site has always been my online diary. I treasure this site a lot because it helps me all the time.

2. Twitter - I love to be talkative in social media. People are telling me that I have so much in mind that I couldn’t tell personally. This may have a negative effect but this site helps me to spread out loud to people about all the random thoughts that come out to my mind.

3. Facebook - This is where I watch funny videos. This is also an easy way to communicate with my relatives and to my mom abroad. Most of the people I know in the real world have facebook.

4. Youtube - I watch videos in youtube related to the online games that I play. Gameplay, streaming, random lol moments etc. I also watch some music videos and criticize them. 

5. Google - For research and stuff lol

@celesica :)