cele's

10 songs I’ve been listening to daily 🎶

Tagged by @chacerath thanks punk, love you! 

  1. Saturnz Barz by Gorillaz
  2. Off the Wall by Michael Jackson
  3. Happy Birthday by Jonghyun
  4. Shift by SHINee
  5. 4 Walls by f(x)
  6. Pretty U by Seventeen
  7. Ma City by BTS
  8. Dreaming of You by Selena
  9. Free Somebody by Luna
  10. Drip Drop by Taemin

I’m tagging: @celes-tae @jjonghyun @xiumo @dangerousfx @huey-newton @oilyho @milky-waee @taeminwhenisthecomeback and @pristi4

Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
—  Aleksandra Steć