carregat

3

18 · Fortalesa. TURISME INTERIOR
Fortress. DOMESTIC TOURISM
Fortaleza. TURISMO INTERIOR

Des de dalt de la torre de la fortalesa em sent omnipotent. Què poc ens cal, als humans, per tenir la impressió —sovint falsa, no ens enganyem!— que tot ho podem, que som invencibles. Jo n’he tengut prou en enfilar-me a l’atalaia del castell per unes estretes, antigues i desgastades escales de caragol —ironia: semblants a les que dies enrere em conduïen a les profunditats dels inferns— per sepultar baix mil capes de terra els pensaments foscos que em reblien els plecs del cervell. I no sé si és una fal·làcia, però en aquest moments, en aquests instants que tenc la illa sense nom als peus, em sent tan fort com la pedres que basteixen la fortalesa.

Si no hagués d’ofendre les deïtats inmisericordioses, ara, avui, podria cridar amb totes les meves forces que em sent un déu, que podria dir la paraula i del no-res es crearia l’univers, que podria assenyalar amb el dit la fosca i es faria la llum, que podria modelar una figura de fang i que amb el meu alè cobraria vida… Somric al sol enlluernador del migdia i obr els braços per confondre’m amb l’èter carregat d’energia que ho ompl tot.

Després de creuar la senderola abrupta que travessava la silvestre garriga, prest he trobat un abandonat camí de ferradura, ple de bardisses i esboldrecs, que sinuosament, salvant els desnivell, m’ha portat a la fortalesa. L’edifici, antic com si hi hagués habitat Prometeu, és una construcció sòlida, de pedres granelludes pel vent i per la sal, com un grandiós esquelet que es calcina sota el sol esfereïdor. El portalot obert, amb les deixalles d’una corcada porta, m’ha brindat, franc, l’entrada a una clasta plena de herbes antigues, desolada.

El dia és clar i net com els meus pensaments. Des de dalt de la talaia tenc la illa als meus peus i la visió és completa, perfecta. Amb la vista distingesc amb nitidesa els contorns ocres i verds que destaquen en l’atzur cristal·lí del mar. L’illa és petita, més del que em pensava, i cap altra construcció ni cap altra obra humana es percep en el paisatge. Estic sol al paradís. No em cal, però, ningú per ser feliç.

*** *** ***

Desde lo alto de la torre de la fortaleza me siento omnipotente. Qué poco necesitamos, los humanos, para tener la impresión —normalmente falsa, ¡no nos engañemos!— que podemos con todo, que somos invencibles. He tenido suficiente con subir a la atalaya del castillo por unas estrechas, antiguas y desgastadas escaleras de caracol —ironía: iguales a las que días atrás me conducían a las profundidades de los infiernos— para sepultar bajo mil capas de tierra los pensamientos oscuros que inundaban los pliegues de mi cerebro. Y no sé si se trata de una falacia, pero en estos momentos, en estos precisos instantes en que tengo la isla sin nombre a mis pies, me siento tan fuerte como las piedras que sustentan la fortaleza.

Si las deidades inmisericordes no se ofendiesen tan fácilmente, ahora, hoy, podría gritar con todas mis fuerzas que me siento un dios y que si pronunciase la palabra, se crearía el universo de la nada; que si señalase con mi dedo las tinieblas, se haría la luz; que si modelase una figura de barro, cobraría vida con mi aliento… Sonrío deslumbrante al sol del mediodía y abro los brazos para fundirme en el éter cargado de energía que me rodea.

Después de cruzar el abrupto sendero que atravesaba el silvestre chaparral, muy pronto he accedido a un abandonado camino de herradura, atestado de maleza y escombros, que sinuosamente, salvando el desnivel, me ha conducido a la fortaleza. El edificio, antiguo como si en él hubiera habitado Prometeo, es una construcción sólida, de granosas piedras esculpidas por el viento y la sal, como un inmenso esqueleto que se calcina bajo el aterrador sol. El portalón abierto, con los restos de una carcomida puerta, me ha brindado, franco, la entrada a un desolado patio colmado de antiguas hierbas.

El día es claro y limpio como mis pensamientos. Des de lo alto de la atalaya tengo la isla a mis pies y la visión es completa, perfecta. Distingo con nitidez los contornos ocres y verdes que destacan en el azur cristalino del mar. La isla es pequeña, mucho más de lo que me imaginaba, y ninguna construcción ni ninguna obra humana se perciben en el paisaje. Estoy solo en el paraíso. Aunque, para ser feliz, no necesito a nadie.

 

Ipad photo: Experiments dels de dalt del puig de Randa, Algaida, Mallorca · Experiments from the top of the mountain of Randa · Experimentos desde lo alto de la montaña de Randa.

Juny, June, 2014