cantosallen

May mga tao talaga na malawak ang pagiisip kaya’t dumadating sa puntong nagbibigay sila ng konklusyon base sa mga nalalaman nilang impormasyon kahit hindi nila alam ang tunay na pangyayari. - Mapanghusga ang lipunan.
—  Allen (cantosallen)

beta-blockers asked:

Judgemental and judgmental are both correct. Even though it's not acceptable to the grammar of the computer, but it's acceptable by writers, copy readers and proofreader. Also judgemental with letter E is used in the doctrine of the court, as well as the in writing a legal document. So for those anon who are saying that is wrong, I will tell you that it is correct. I am a proofreader. I proofread thesis, case study and I also critic.

HAPPY BIRTHDAY ALLEN! <3

Ikaw ay mag babait na . Tayo ay may date pa ! hahaha :) Yung secret natin ha ! ikaw ay wag madaldal :D Siya, God bless. Lukuban ka sana ng Espirito ng Banal na Panginoon! SMILE :“>