can thanh

“Hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia, những vì sao đang âm thầm tỏa sáng. Chúng chẳng bao giờ xuất hiện rõ rệt lúc giữa trưa, mà chỉ lấp lánh giữa đêm đen tĩnh mịch. Cậu biết tại sao không? Bởi vì chúng can đảm. Cậu cũng vậy. Đừng mãi chôn vùi bản thân giữa khoảng trời an yên đó. Chỉ cần đủ dũng khí chấp nhận bước vào bóng tối, nơi đầy rẫy những thử thách khó khăn, hoặc là cậu sẽ rơi xuống, hoặc là cậu cũng sẽ rực rỡ như vì sao đang trú ngụ bên kia bầu trời.”

{Trích Vì sao rực rỡ - @haukino}

We were displaced persons, but it was time more than place that defined us. While the distance to return to our lost country was far but finite, the number of years it would take to close the distance was potentially infinite. Thus, for displaced people, the first question was always about time: When can I return?
—  Viet Thanh Nguyen, The Sympathizer