cam's q

Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao chúng ta lại chia tay…


Chúng ta của những ngày tháng đó, không phải rất tốt sao? Tôi đã cứ nghĩ rằng chuyện tôi và cậu, sẽ cứ tốt như thế mãi. Nhưng đến một ngày, cậu bỗng dưng trở nên rất xa lạ với tôi. Rồi mình cứ thế, những mẩu chuyện ít dần, thời gian dành cho nhau cũng ít dần, rồi lặng lẽ xa nhau mà không nói một lời chia tay.

Cậu có người yêu mới, tôi cũng thích người khác. Mỗi người mỗi ngả khác nhau, không còn điểm cắt. Nhưng cậu biết không, nhiều lúc tôi vẫn nhớ cậu quay quắt. Tôi nhớ lúc cậu cầm tay tôi ấm đến như thế nào, nhớ lúc cậu cười, cậu nói. Nhớ lúc tôi tỉ mẩn ngồi đan cho cậu từng mũi khăn, gấp từng cánh hạc, nhớ những lúc cậu ngồi tựa vai tôi khe khẽ hát, nhớ những thời xưa cũ… Lòng tự hỏi Đã bao giờ cậu nhớ tôi, như lúc này tôi đang nhớ cậu chưa?

Cậu giống như một câu toán mà tôi đang giải dang dở thời tuổi trẻ. Và cái đáp án tôi đi tìm mãi vẫn chưa ra “Tại sao chúng ta lại chia tay?”. Nhưng bây giờ, cách giải bài toán ấy, tôi đã quên, cũng không còn muốn giải lại. Chỉ nhớ rằng, những năm tháng đó, mình có một câu toán vẫn chưa tìm ra lời giải, vậy thôi.


Không phải là còn yêu, mà là không cam tâm…

hey hey hey, if you reblog/post anything girl meets girl related ((regardless of ships, bc i ship and love basically everyone on that show)) or gmw cast related, would you mind reblogging this??? if you follow back, i wanna follow you. i need more blogs to follow that post that material. guaranteed ill follow you, even if your blogs main focus isnt gmw!!! thanks in advance!!!

@ofpeculiariity / for kev.

                ❛ don’t you have like, church or some shit ? ❜  tired college student stirs coffee for other, if he actually cared enough to ask how the other takes it, it would be how the other likes it instead of how jared likes it. he still has a terrible case of bedhead, and he hates that he’s awake already.  ❛ why do i have to wake you up ? like, you’re suppose to sneak out before i get up, dumbass. ❜