by è¶æ°´å¦¹

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

flickr

DSC05079 by Zengame

flickr

三軒家路地 by m-louis .®
Via Flickr:
Jul 2, 2016 at 11:55, Osaka 大正区

flickr

パンダのリーリー by Copanda_

3

“Today a part of me has died and I cannot cry for I’ve forgotten all synonyms forsadness. Now, all I can do without you is replace you.”  “ Tom â la ferme”

“Сегодня часть меня умерла. и я не могу скорбеть. потому что я забыл все синонимы печали. сейчас все, что я могу сделать без тебя - это заменить тебя.” “Том на ферме”