buskage

3

Läsarbidrag från Henrik L:

Här är några sittplatser som är strategiskt utplacerade i buskaget mellan en byggarbetsplats och en korsning vid gamla E4:an i Uppsala (Tycho Hedéns Väg och Hjalmar Brantingsgatan, +59° 51’ 57.73", +17° 39’ 52.10"). Utsikten är mot vägen.

Knappa in koordinaterna, åk dit, provsitt…