budi sam na ulici

youtube

Ekatarina Velika - Budi sam na ulici

Treba mi svet, otvoren za poglede
Otvoren za trčanje, i treba mi soba
Da primi pet hiljada ljudi, sa dignutim čašama, sa dignutim čašama
Lomi se kristal, svetluckaju staklene iskre pod našim nogama
Kao potpuni stranci, sa staklom u očima
Sa staklom u srcima, na licima
Budi sam na ulici, budi sam.