brigyn

Brigyn

BRIGYN yw prosiect cerddorol y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru. Ers sefydlu Brigyn nol yn 2004, mae eu cerddoriaeth wedi cael ei chwarae yn gyson ar donfeddi radio, a'r teledu yma yng Nghymru ac ym Mhrydain. Mae eu swn yn gymysgedd o gerddoriaeth werin fodern, curiadau electronig, a defnydd helaeth o samplau cerddorfaol. Mae rhai o ddylanwadau cerddorol y brodyr yn amrywio o swn electronig Bjork, i swn gwerinol Simon & Garfunkel, i gyfansoddwyr clasurol y 20 ganrif.

BRIGYN are brothers Ynyr and Eurig Roberts from Snowdonia, Wales. Since forming the musical movement in 2004, Brigyn have received plentiful airplay and TV appearances within Wales and the UK.Their sound is a mixture of modern folk music, crafted rhythm loops and lush, expansive orchestral samples. The brothers admit to being influenced by various music ranging from Bjork’s electronica, through Simon & Garfunkel’s folky sound, to 20th century classical composers.


Mae'r cyfuniad unigryw hwn o ddylanwadau cerddorol wedi caniatau i Brigyn rannu llwyfan gydag artistiaid yn amrywio o'r tenor byd-enwog Jose Carreras i The Incredible String Band. Hyd yn hyn, maent wedi perfformio yng Ngwyl y Dyn Gwyrdd, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Gwyl y Cenhedloedd Bychain, Sesiwn Fawr Dolgellau, ac hefyd mewn gwyliau poblogaidd Cymraeg fel Maes B a Gwyl y Faenol. Yn dilyn llwyddiant yr albym gyntaf yn 2004, rhyddhaodd Brigyn eu hail albym ‘Brigyn2’ yn ystod hydref 2005. Dilynodd teithiau llwyddiannus i San Francisco ym mis Tachwedd 2005, ac i Iwerddon yn Ebrill 2006. 

This unique blend of musical influences has allowed Brigyn to share a stage with artists ranging from world famous tenor Jose Carreras to The Incredible String Band. To date they have performed at The Green Man Festival, Llangollen International Eisteddfod, Small Nations Festival, Sesiwn Fawr Dolgellau, and also at popular Welsh language festivals such as Maes B and Gwyl y Faenol (Brynfest). Following the success of the eponomously titled debut album in 2004, Brigyn released their second album 'Brigyn2’ during Autumn 2005. Successful tours of San Francisco and Ireland followed in late 2005 and April 2006 respectively.


Rhyddhawyd casgliad o ganeuon prin Brigyn ar 7" feinyl nifer cyfyngedig ac ar iTunes yn ystod diwedd 2006, a rhyddhawyd albym gysyniadol unigryw ('Ailgylchu’) ym mis Awst 2007. Yn ystod diwedd 2007, aeth Brigyn ar daith i 10 lleoliad o amgylch Cymru, gan gynnwys ymddangosiad yng Ngwyl Swn. Yn ogystal, nhw oedd y grwp gyntaf erioed i berfformio yn y lleoliad newydd, 'Milkwood Jam’ yn Abertawe. 

A collection of rare songs were released exclusively on iTunes and limited edition vinyl late in 2006 and an unique re-mix concept album ('Ailgylchu’) was released in August 2007. During the last months of 2007, Brigyn embarked on an epic 10-date tour of venues around Wales, that included an appearance at the Swn Festival. They also became the first ever group to perform at the new 'Milkwood Jam’ venue in Swansea.


Rhyddhawyd eu trydydd albym llawn ('Brigyn 3’) yn ystod Mai 2008, a cychwynodd y daith o hyrwyddo'r albym efo sesiwn fyw arbennig yn 'The Hub’, Llundain ar gyfer rhaglen Tom Robinson ar BBC 6 Music. Wedi taith hir drwy gweddill y flwyddyn, yn cynnwys y gwahoddiad i ddychwelyd i chwarae o flaen miloedd yn Ngwyl y Dyn Gwyrdd, rhyddhawyd y sengl 'Haleliwia’ ym mis Tachwedd 2008, sef fersiwn Gymraeg arbennig o'r gân fyd-enwog (Hallelujah) gan Leonard Cohen. Rhyddhawyd y sengl Nadoligaidd 'Yr Arth a'r Lloer’ diwedd 2009, a rhoddwyd copi CD o'r sengl i ffwrdd am ddim efo pob archeb o wefan Brigyn yn ystod Rhagfyr '09.

Their third studio album ('Brigyn3’) was released in May 2008, and the promotional campaign for the album kicked-off with an exclusive live session in 'The Hub’, London for Tom Robinson’s show on BBC 6 Music. Following an endless touring schedule throughout 2008 that included a return to playing at the Green Man Festival, Brigyn released the single 'Haleliwia’ in November - a Welsh-language adaption of Leonard Cohen’s global hit song, Hallelujah. A Welsh-language single ('Yr Arth a'r Lloer’ - The Bear and the Moon) was released end of 2009, and was given away as a free CD from Brigyn’s website during December '09. 


Discograffi / Discography:

 • Brigyn (Tachwedd 2004 / November 2004): PRYNWCH / BUY

Dyma'r CD a ddechreuodd y prosiect cerddorol newydd 'Brigyn’ gan y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts. Recordiwyd y traciau i gyd yn ystod Medi 2004, yn bennaf gyda'r cynhyrchydd Rob Reed, ac yn wreiddiol fel casgliad o demos arbrofol. Ar ôl penderfynu fod y gwaith gorffenedig yn swnio'n dderbyniol, penderfynwyd rhyddhau'r traciau ar CD tua mis ar ôl i'r recordio gael ei gwblhau. Mae'r albym yn gymysgedd o gerddoriaeth 'ambient’ offerynnol, i sampls electronig, i gerddoriaeth hollol acwstic. Ymysg y traciau mwyaf cyfarwydd ar yr albym yma, mae 'Bohemia Bach’, ac 'Os na wnei di adael nawr’ - sy'n cynnwys sampl cofiadwy o delyn, curiadau synthetic, a llinynau indiaidd.

This is the CD that began the new musical movement by brothers Ynyr and Eurig Roberts. All the tracks for this album were recorded during September 2004, most of with the producer Rob Reed. Originally intended as a collecion of experimental demos, the songs were deemed good enough to release, and only a month after the recording was completed, the eponomously titled album was launched. The album features a mixture of different music influences - from ambient instrumentals, to electronic samples, to completely stripped down acoustic tracks. Amongst the most familiar tracks from the album are 'Bohemia Bach’, and 'Os na wnei di adael nawr’ - that contains a memorable harp sample, orchestral strings, and synthetic drum loops.

 • Brigyn 2 (Hydref 2005 / October 2005): PRYNWCH / BUY

Llai na blwyddyn yn unig ar ôl rhyddhau'r CD gyntaf, ymddangosodd ail albym Brigyn o dan y teitl 'Brigyn 2’. Sefydlodd yr albym yma swn unigryw Brigyn ymhellach, fel cyfuniad o elfennau electronica, gwerin, a defnydd o samplau cerddorfaol. Lawnsiwyd y CD yma yn ffurfiol tu mewn i goeden ger Llanymddyfri, a dilynodd teithiau llwyddiannus i San Fransisco ym mis Tachwedd 2005, ac i Iwerddon yn Ebrill 2006. Ymysg y caneuon sy'n ymddangos ar yr albym yma, mae 'Hwyl fawr, ffarwel’ - sy'n ddeuawd gyda Fflur Dafydd, a 'Y Sgwar’ - sef teyrnged i'r bosciwr o Ferthyr, Johnny Owen.

Less that a year after their debut album, Brigyn’s second offering was released under the title 'Brigyn2’. This album further established Brigyn’s unique sound, as a mixture of electronic, folk and orchestral sounds. The album was officially released inside a tree near Llandovery, and successful tours of San Francisco and Ireland followed in November 2005 and April 2006 respectively. Amongst the tracks on this album were 'Hwyl fawr, ffarwel’ - a duet with singer/songwriter Fflur Dafydd, and 'Y Sgwar’ - a tribute to the legendary Welsh Boxer, Johnny Owen.

 • Brigyn Bach (Tachwedd 2006 / November 2006): PRYNWCH / BUY

Rhyddhawyd casgliad byr o ganeuon prin Brigyn ar feinyl 7" nifer cyfyngedig ac ar iTunes yn unig yn ystod diwedd 2006. Gyda phrif drac y sengl, 'Buta efo'r Maffia’, mentrodd Brigyn i fyd electro-pop budur, tra roedd y caneuon eraill, 'Jericho’, a'r fersiwn gwreiddiol o 'Ty Bach Twt’ yn dangos ochr mwy lleddf/acwstic Brigyn. Daeth llyfryn o waith celfyddyd gain gyda'r feinyl, a oedd yn arddangos gwaith nifer o artistiaid/dylunwyr cyfoes o Gymru.

A collection of rare songs were released exclusively on iTunes and limited edition 7" vinyl, late in 2006. The A-side to the single 'Buta efo'r Maffia’ showed a new musical direction for Brigyn - as they experimented with dirty electro-pop! While on the other hand, the B-sides 'Jericho’ and 'Ty Bach Twt’ demonstrated Brigyn’s calmer acoustic side. The gatefold 7" vinyl sleeve contained a booklet of contemporary artwork by many artists and designers from Wales.

 • Ailgylchu

Albym o draciau Brigyn wedi’u hailgymysgu yw 'Ailgylchu’. Mae'r albym yma'n cynnwys cyfraniadau gan rai o'r artistiaid electronica mwyaf blaenllaw yma yng Nghymru ac ymhellach dros y ffin. Dim ond 500 copi a gynhyrchwyd o'r CD yma, a roedd pob un wedi eu rhifo yn unigol â llaw. Daw'r CD nifer cyfyngedig yma mewn pecyn arbennig, wedi ei wneud yn gyfan gwbl o bapur/cerdyn wedi ei ailgylchu.

'Ailgylchu’ (translated 'Recycle’) is the concept album that contains a collection of remixed Brigyn tracks. It features contributions by the cream of electronica artists based here in Wales and further a field. Only 500 copies of this CD were printed, and each one was individually numberd by hand. The Limited Edition CD was also packaged in a unique case – made entirely from recycled materials. The album was received with huge critical acclaim, as well as much confusion.

 • Brigyn 3

Dyma albym llawn ddiweddaraf Brigyn, sy'n cynnwys 11 o ganeuon gwerinol-newydd eu naws. Cychwynodd y daith o hybu'r albym gyda sesiwn fyw arbennig ar BBC 6Music ym mis Mai 2008, a dilynnodd llawer o berfformiadau cofiadwy dros weddill y flwyddyn mewn gwyliau yn cynnwys Sesiwn Fawr, a Gwyl y Dyn Gwyrdd. Mae'r albym yn cynnwys cyfraniadau gan nifer o gerddorion talentog (Siân James, John Lawrence, Alun 'Sbardun’ Huws, Dan Amor a Steve Balsamo), ac yn ogystal, mae'r geiriau ar gyfer y ddwy gan olaf ar 'Brigyn3’ wedi eu hysgrifennu gan feirdd. Mae'r gân sy'n cloi'r albym (Paid â mynd i'r nos…) yn drosiad gan y prifardd T. James Jones o'r gerdd enwog 'Do not go gentle into that good night’ gan Dylan Thomas.

This is Brigyn’s third full-studio album, which features a new-folkier sound. A tour to promote the album began with an exclusive live session on BBC 6Music in May 2008, and many memorable performances followed throughout the year at festivals including Sesiwn Fawr Dolgellau, Small Nations Festival, and The Green Man Festival. The album features guest appearances by musicians Siân James, John Lawrence, Alun 'Sbardun’ Huws, Dan Amor, and Steve Balsamo amongst others. The closing track on the album (Paid â mynd i'r nos…) is a Welsh-language adaption by T. James Jones of the famous poem 'Do not go gentle into that good night’ by Dylan Thomas.

 • Haleliwia

Haleliwia yw fersiwn Gymraeg arbennig Brigyn o'r gân fyd-enwog 'Hallelujah’ gan Leonard Cohen. Dyma ddywedodd Tom Robinson (cyflwynydd radio BBC 6 Music) pan ryddhawyd y sengl yma: “Great voices, great song! This is a cross-over record, it’s done by a band with great taste, fantastic singer and it would not only cross-over to people who listen to BBC Radio 6 and Radio 2, but to the record buying public - it could be a Christmas number one!”.

Haleliwia is Brigyn’s unique Welsh-language adaption of Leonard Cohen’s global hit 'Hallelujah’. BBC 6 Music Radio presenter, Tom Robinson, commented on the release of this single by saying: “Great voices, great song! This is a cross-over record, it’s done by a band with great taste, fantastic singer and it would not only cross-over to people who listen to BBC Radio 6 and Radio 2, but to the record buying public - it could be a Christmas number one!”

 • Yr Arth a'r Lloer

Gwelir Brigyn yn cydweithio unwaith eto efo Alun 'Sbardun’ Huws a T. James Jones ar prif gân y sengl yma - 'Yr Arth a'r Lloer’, ac efo'r awdures Catrin Dafydd am y tro cyntaf ar 'Nadolig Ni’. Mae naws Nadoligaidd i'r ddwy gân, ac yn sicr mae 'na deimlad oeraidd a gaeafol i'r sengl yma. Mae'r sengl ar gael i'w brynu drwy iTunes yn unig, ond daeth CD ecsglwsif o'r sengl am ddim efo'r 50 archeb gyntaf o siop ar-lein Brigyn yn ystod mis Rhagfyr 2009.

'Yr Arth a'r Lloer’ (The Bear and the Moon) is Brigyn’s latest Welsh-language single. This Christmas/Winter themed single featues collaborations with Alun 'Sbardun’ Huws and T. James Jones (on 'Yr Arth a'r Lloer’), and with novelist Catrin Dafydd (on 'Nadolig Ni’). The single is available now from iTunes only. An exclusive limited edition CD of this single were given away free with the first 50 orders from Brigyn’s online shop during December 2009.

 • One Way Streets [Saesneg/English]

Dyma'r cynnyrch Saesneg cyntaf swyddogol i gael ei ryddhau gan Brigyn. Rhyddhawyd y sengl 'One Way Streets’ Ddydd Gwyl Dewi 2010, ac mae ar gael i'w llwytho i lawr o iTunes. Perfformiodd Brigyn mewn sesiwn fyw ar BBC Radio Wales i gyd-fynd â rhyddhau'r sengl, a dewiswyd y traciau ar gyfer 'rhestr chwarae’ yr orsaf ar gyfer gweddill 2010.

Here is the first official English-language material to be launched by Brigyn. The single 'One Way Streets’ was released on St. David’s Day - March 1st, and is available as a download from the iTunes Music Store. A session on BBC Radio Wales coincided with this release, and the tracks were also selected for the radio station’s playlist for 2010.

 • Home / I Need All the Friends I Can Get [Saesneg/English]

Dyma sengl ddiweddaraf Brigyn - a'u hail gynnyrch Saesneg i gael ei ryddhau yn ystod 2010. Rhyddhawyd y sengl 'ddwbl ochr-A’ ym mis Rhagfyr, ac mae ar gael i'w llwytho i lawr o iTunes. Yn ganeuon tyner a thwymgalon - mae'r ddwy gân unwaith eto'n arddangos gallu Brigyn i gyfansoddi melodïau cofiadwy'n ddidrafferth. Ysbrydolwyd y geiriau ar gyfer 'I Need All The Friends I Can Get’ gan lyfr o'r un enw gan Charles M. Schulz, a roedd rhyddhau'r sengl hon yn cyd-fynd â phenblwydd 'Peanuts’ yn 60 mlwydd oed yn ystod 2010. Mae 'Home’ ar y llaw arall yn deyrnged syml i 'Wlad y Gân’, ac ysgrifennwyd hon yn dilyn taith arall dramor yn gynharach yn y flwyddyn - y tro hwn i Batagonia.

This is Brigyn’s latest single, and their second to be released during 2010. The 'double A-side’ was released in December, and is available as a download from the iTunes Music Store. A heartfelt and gentle pop record - both songs again showcase Brigyn’s ability to effortlessly compose infectious hooks and melodies. The lyrics for 'I Need All The Friends I Can Get’ were inspired by a similarly titled book by Charles M. Schulz’s 'Peanuts’, and the release of this song coincided with the comic strip’s 60th birthday during 2010. 'Home’ on the other hand is quite simply a tribute to 'The Land Of Song’, written following Brigyn’s homecoming from another tour abroad earlier in the year - this time to Patagonia.

  Cliciwch i glywed caneuon Brigyn ar y blog / Click to here Brigyn’s songs on the blog.

  Cliciwch i weld lluniau o Brigyn ar y blog / Click to see images of Brigyn on the blog.


  ————————————————————————————–

  GWEFAN SWYDDOGOL /  OFFICIAL WESBITE | FACEBOOK | LAST FM |

   

  youtube

  Haleliwia - Brigyn

  Geiriau:

  [Welsh lyrics: © Tony Llewelyn] 

  Mewn dwrn o ddur mae'r seren wen
  Mae cysgod gwn tros Bethlehem
  Dim angel gwyn yn canu Haleliwia.
  Codi muriau, cau y pyrth
  Troi eu cefn ar werth y wyrth
  Mor ddu yw'r nos ar strydoedd Palesteina.

  Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

  Mae weiran bigog gylch y crud
  A chraith lle bu creawdwr byd
  Mae gobaith yno'n wylo ar ei glinia’
  A ninnau'n euog bob yr un
  Yn dal ei gôt i wylio'r dyn
  Yn chwalu pob un hoel o Haleliwia.

  Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

  Mae'r nos yn ddu mae'r nos yn hir
  Ond mae na rai sy'n gweld y gwir
  Yn gwybod fod y neges mwy na geiria’
  Mai o'r tywyllwch ddaw y wawr
  A miwsig ddaeth â'r muriau lawr
  Daw awr i ninnau ganu Haleliwia.

  Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.
  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:

  The White Star is in a fist of steel,
  And a shadow of a gun over Bethlehem,
  No white angel singing “Hallelujah”.
  Raising the walls, closing the doors,
  Turning their backs on the value of the miracle,
  So dark is the night on the streets of Palestine.

  Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

  There’s a barb-wire circling the cradle,
  And a scar where once was the World’s creator,
  Hope is weeping - on it’s knees.
  Guilty - each and every one of us,
  Holding Mankind’s coat -
  While he destroys every trace of “Hallelujah”.

  Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

  The night is dark, The night is long,
  Yet there are some that see the truth,
  They know the message is more than words;
  That from the darkness comes the dawn,
  and the music brought the walls down. 
  There came the hour for us to sing, “Hallelujah.”

  Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

  youtube

  Hello, friends.

  This is “Haleliwia.” It’s “Hallelujah,” but in Welsh. 

  The lyrics are translated here, if you want to know what I’m singing.

  My favorite verse is the third:

  The night is dark, the night is long,

  Yet there are some who see the truth.

  They know the message is more than words,

  That from the darkness comes the dawn,

  And the music that brought the walls down.

  There came the hour for us to sing “Hallelujah.”

  It seems apropos for today’s corrupted world, especially regarding the Ferguson verdict and other ongoing conflicts.

  Share if you like. I think more people should hear this song, especially that beautiful third verse.

  xx

  2

  Sigyn Appreciation Week Day 5: Favorite relationship (platonic, romantic, enemy, etc)

  This may be sacrilege to say, but… Logyn isn’t my only Sigyn OTP. No, it shares a spot with something that came way out of left field during RP: Bruce Banner and Sigyn.

  Something about them just clicks. Bruce feels at ease with her. Sigyn doesn’t ignore the fact that the Hulk is something he has to deal with, but she doesn’t make it all that he is. She doesn’t care if he’s a “monster”.

  In my headcanon, since the “gods are made of stories” (as stated by the comics), Sigyn’s whole story is that she’s meant to be with Loki. But her love for Bruce is so strong that she willingly steps out of her role and chooses to be with him.

  If that’s not a damn awesome OTP, I don’t know what is.

  Other relationships include Sigyn and Emma Frost, the best frenemies to ever exist. From a very uneasy and awkward friendship to mortal enemies, I adored these two and their hatred for each other. Well, Sigyn didn’t really hate her: They were just unfortunately on two opposite sides with two opposing ways of doing things.

  Platonic ship would have to be Sigyn and Deadpool. Who knew they’d get along so well?

  (Sigyn has a thing for outcasts, can you tell?)

  youtube

  Haleliwia - Brigyn

  Hon yw’r fersiwn Gymraeg o’r gân fyd-enwog ‘Hallelujah’ a gafodd ei hysgrifennu gan Leonard Cohen ac yna a gafodd ei gwneud yn enwocach fyth ar ol iddi gael ei chanu gan Jeff Buckley. Yma mae fersiwn hollol unigryw ac arbenning o’r gan a gaiff ei pherfformio gan y band rhagorol Brigyn – sef y brodyr Eurig ac Ynyr Roberts. Fe gytunodd Leonarod Cohen i Brigyn gael rhyddhau y gan hon yn yr iaith Gymraeg ac fe ddywedodd Ynyr Roberts – cyn belled ag y gwyddai ef, nad oedd Leonard Cohen wedi rhoi caniatad i’r gan gael ei ryddhau mewn unryw iaith arall heblaw am y Saesneg, felly roedd hi’n dipyn o anrhydedd i gael y caniatad i ryddhau’r gan yn y Gymraeg. Yn wahanol i’r fersiynau eraill o’r gan, mae’r geiriau Cymraeg o’r gan ‘Haleliwia’ yn ail-ysgrifennu’r gan gan roi teimlad Nadoligaidd i’r gan. Ond er y teimlad Nadoligaidd, cawn deimlad mai rhyw garol dywyll yw’r gan - “Codi muriau, cau y pyrth / Troi eu cefn ar werth y wyrth / Mor ddu yw'r nos ar strydoedd Palesteina.” Yma ceir feirniadaeth ar ddynoliaeth, ei ddiffygion a’i drais – “A ninnau'n euog bob yr un / Yn dal ei gôt i wylio'r dyn / Yn chwalu pob un hoel o Haleliwia.” Ond yna, yn y bennill olaf ceir gobaith – “o'r tywyllwch ddaw y wawr / A miwsig ddaeth â'r muriau lawr / Daw awr i ninnau ganu Haleliwia.”

  This is the Welsh language version of the infamous song ‘Hallelujah’, written by Leonard Cohen and then made even more famous by Jeff Buckley. This is a completely unique and special version of the song, performed by the brilliant band ‘Brigyn’ – who are brothers Eurig and Ynyr Roberts. Leonard Cohen has agreed that Brigyn could release the song in the Welsh language and Ynyr Roberts admitted – “as far as we’re aware he hasn’t given permission to release the single in any other language apart from English. So, it was quite an honour to be given the thumbs up to release the single.”  Unlike other cover versions of the 1984 song by Cohen, the Welsh lyrics of 'Haleliwia’ are a complete rewrite of the song, giving it the feel of a festive, if somewhat sombre, carol: “Raising the walls, closing the doors, / Turning their backs on the value of the miracle, / So dark is the night on the streets of Palestine.” Thus follows a criticism on humanity, it’s flaws and violence – “Guilty - each and every one of us, / Holding Mankind’s coat – / While he destroys every trace of “Hallelujah”.” But by the last verse there is hope – “That from the darkness comes the dawn, / and the music brought the walls down. / There came the hour for us to sing, “Hallelujah."”

  (Lyrics and translation on video’s description)

  youtube

  brigyn- bohemia bach

  youtube

  brigyn: os na wnei di adael nawr

  youtube

  Angharad - Brigyn

  Can hyfryd yw hon gan y deuawd, Brigyn o'u halbwm ‘Brigyn 1’. “Heno wrth i’r haul fachlud arna i, nai’m digaloni oherwydd / heno mae Angharad gyda fi.” Perffaith! / A truly beautiful song by Brigyn from their album 'brigyn 1’ - “Tonight as the sun sets on me, I will not be disheartened / because tonight Angharad is with me”. Perfect!

  youtube

  Haleliwia| Brigyn

  youtube

  dilychwin.

  flawless.

  Jericho - Brigyn

  Can/Song: Jericho
  Canwr/Singer: Brigyn
  Album: Brigyn Bach (Little Brigyn)
  Track: 2

  Gwrandewch ar y gan yma / Listen to the song here
  Prynwch yr albwm yma / Buy the album here.    (VINYL)

  Geiriau:
  Ti'n gwrando yn astud, ac yn dysgu bob dydd
  Ti'n chwilio am ffordd i adael nhw'n rhydd
  Ti'n gaeth fel carcharor, ond tu allan i'r wal
  Ond mae'r tân yn dy galon mor gadarn ei sail

  Mae'r utgyrn yn canu
  Mae'r lleisiau yn gweiddi
  Mae'r ddaear yn crynu
  Ond dy draed yn gadarn yn eu lle

  Ac mae'r waliau'n dod lawr, mae'r waliau'n dod lawr

  Ti'n arwain dros ddwr, dros dir, does dim ffin
  Ti'n barod i fyw dy freuddwyd dy hun
  Ti'n camu 2, 1, 2, 3, i dy ddinas di
  Brau fydd unrhyw fur sy'n cuddio'r gwir

  Mae'r utgyrn yn canu
  Mae'r lleisiau yn gweiddi
  Mae'r ddaear yn crynu
  Ond dy draed yn gadarn yn eu lle

  Ac mae'r waliau'n dod lawr
  Ac mae'r waliau'n dod lawr

  English Translation:
  Attentively you listen, and learn each day
  You search for a way to set them free
  You’re captive like a prisoner, but outside of the wall
  The fire in your heart is so sturdy is foundations

  The trumpets sing
  And the voices yell
  The earth shakes
  But your feet stay still and secure in their place

  And the walls fall down, the walls fall down

  You lead over water, over land, without boundaries
  You’re ready to live your own dream
  You step 2,1,2,3 to your city
  The walls that hide the truth will be frail

  The trumpets sing
  And the voices yell
  The earth shakes
  But your feet stay still and secure in their place

  And the walls fall down
  The walls fall down
  I feel myself stumble, and can’t stand up
  I am surrounded by the hundreds that come and go
  The same bustle again, it’ll be over by tonight
  All these things, in time, far from my memory

  youtube

  Jericho - Brigyn

  Can ffantastig arall yw hon gan Brigyn o'u halbwm , Brigyn Bach a dyma nhw'n ei pherfformio hi ar Uned 5. “Mae'r utgyrn yn canu / mae'r lleisiau yn gweiddi / mae'r ddaear yn crynu  / ond dy draed yn gadarn yn eu lle. /Ac mae'r waliau'n dod lawr, mae'r waliau'n dod lawr…”. Gwych!

  Another fantastic song by Brigyn from their album ‘Brigyn Bach’ (Little Brigyn) and here they are performing the song on Uned 5. “The trumpets sing / and the voices yell/ the earth shakes / but your feet stay still and secure in their place. / And the walls fall down, the walls fall down…” Brilliant.

  youtube

  Paid a Mynd i'r Nos Heb Ofyn Pam - Brigyn

  Cyfiethiad i’r Gymraeg o’r gerdd enwog gan y bardd Cymreig, Dylan Thomas - ‘Do Not Go Gentle Into That Good Night’. Mae hon yn wirioneddol hyfryd gyda teimlad canol oeseol amdani.

  This is a truly fantastic song by duo Brigyn from their album, ‘Brigyn 3’. It’s a Welsh translation of the infamous poem by Welsh poet, Dylan Thomas - ‘Do Not Go Gentle Into That Good Night’. Truly beautiful and has an almost medieval feel about it. Enchanting.

  Angharad - Brigyn

  Can/Song: Angharad
  Canwr/Singer: Brigyn
  Album: Brigyn
  Track: 6

  Gwrandewch ar y gan yma / Listen to the song here
  Prynwch yr albwm yma / Buy the album here.

  Geiriau:
  Cydia yn bob atgof, dysg y gwersi anodd
  O mor drist oedd dy weld ti’n gadael â gymaint ar dy ôl.
  A dwi’n methu coelio, sut aiff dyddiau heibio
  O mor drist oedd dy weld ti’n gadael â gymaint ar dy ôl.

  Heno mae Angharad yn fy atgoffa i, nosweithiau hir yr haf na ddaeth i ben.
  Heno mae Angharad yn fy atgoffa i, sut gwnaeth hi droi fy nagrau nôl i wên
  Heno wrth i’r haul fachlud arna i, nai’m digaloni oherwydd
  Heno mae Angharad gyda fi.

  English Translation:
  Hold tight to every memory, learn those hard lessons
  So sad it was to watch you leave with so much left behind
  I can’t believe how these days went by
  So sad it was to watch you leave with so much left behind

  Tonight Angharad reminds me of those long summer nights that never ended
  Tonight Angharad reminds me how she turned my tears back into smiles
  Tonight as the sun sets on me, I will not be disheartened
  Because tonightAngharad is with me

  Fyswn i...fysa ti? - Brigyn

  Can/Song: Fyswn i…fysa ti? (I would…would you?)
  Canwr/Singer: Brigyn
  Album: Brigyn 3
  Track: 1

  Gwrandewch ar y gan yma / Listen to the song here
  Prynwch yr albwm yma / Buy the album here.

  Geiriau:
  Fyswn i, os fysa ti’n rhoi dy fys yn y tân
  Fyswn i, os fysa ti’n neidio i’r pen dwfn

  Fyswn i, os fysa ti’n hau ac yn medi’r grawn
  Fyswn i, os fysa ti’n udo ar y lleuad llawn

  Ges ti dy boeni gan amheuon, dy lethu gan demtasiwn?
  Nes ti fentro brathu’r afal oedd yn wenwyn trwyddo’i gyd
  Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno’n gwenu
  Ddes ti yma mond i darfu arna i

  Ond does na unlle i droi
  Unlle i ddianc, unlle i ffoi
  Does na unlle i droi
  Unlle i guddio, unlle i droi
  Does na unlle i ffoi

  Fyswn i, os fysa ti’n rhoi dy fys yn y tân
  Fyswn i, os fysa ti’n neidio i’r pen dwfn

  Nes ti achub ar dy gyfle, a ’nal i dan gyfaredd
  Ac mi glywson ni y bleiddiaid yn udo ar y lloer
  Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno’n gwenu
  Nes i geisio cadw mhwyll, ond ro’n i dan dy swyn

  Fyswn i … fysa ti?

  English Translation:
  I would, if you’d put your fingers in the fire
  I would, if you’d jump into the deep end

  I would, if you’d sow and reap the harvest
  I would, if you’d howl at the full moon

  Were you pestered by mistrust, oppressed by temptasion?
  Did you dare to bite the apple that was full of poison
  You came here to agitate me, and sat there smiling
  You only came here to disturb me

  But there’s nowhere to turn
  Nowhere to escape, nowhere to run
  There’s nowhere to turn
  Nowhere to hide, nowhere to turn
  There’s nowhere to escape

  I would, if you’d put your fingers in the fire
  I would, if you’d jump into the deep end

  You saved your chance, and had me under your charm
  And we heard the wolves, howling at the moon
  You came here to agitate me, and sat there smiling
  I tried to keep my sanity, but I was under your spell

  I would….would you?

  Nadolig Ni - Brigyn

  Can/Song: Nadolig Ni (Our Christmas)
  Canwr/Singer: Brigyn
  Album: Yr Arth a’r Lloer (The Bear and the Moon)
  Track: 2

  Geiriau:
  Dw i'n gwbod ei fod o'n wirion, dw i'n gwbod ei fod o'n ffôl
  ond ‘swn i'n taeru i mi deimlo dy fod titha adra'n d'ol.
  Dw i'n gwbod swn i'n chwerthin, o glwad y fath son
  ond dwi'n siwr i mi dy deimlo, wrth 'yn ymyl 'rhyd y lôn.

  Ac am eiliad fechan fechan daeth 'na deimlad drostai'n gry’
  ac mi ddeallais inna'n sydyn, ma'r Nadolig oeddach chdi.

  Y Nadolig oeddach chdi
  Y Nadolig oeddach chdi
  Dim dymuno am ddolig gwyn
  Mond dymuno dy ga'l di nol efo ni'n fan hyn.

  Dw i'n gwybod na fydd y fechan yn dy nabod fel nes i
  Bydd, mi fydd hi'n gweld dy lunia ac yn clywed ambell si.
  Fydd hi'n gweld 'y ngwyneb inna yn goleuo ambell awr
  wrth i eira ein hatgofion ddisgyn yn blua 'rhyd y llawr.

  A mi fyddai'n siwr o'th weld di, ddiwrnod dolig, yn dy ôl
  wrth weld y fam yn gwenu'n dirion yn y ferch ar fy nghol.

  Y Nadolig oeddach chdi
  Y Nadolig oeddach chdi
  Dim dymuno am ddolig gwyn
  Mond dymuno dy ga'l di nol efo ni'n fan hyn.

  Y Nadolig oeddach chdi
  Y Nadolig oeddach chdi
  Dim dymuno am ddolig gwyn
  Mond dymuno dy ga'l di nol efo ni'n fan hyn
  …ni'n dau fan hyn.

  English Translation:
  I know its stupid, I know its foolish
  but I’m so sure that I felt that you were home
  I know that I would laugh if I heard such a thing
  but I’m so sure to have felt you by my side on the road

  And for a small second I felt a strong feeling over me
  and I understood that you were Christmas

  You were Christmas
  You were Christmas
  No wishing for a white Christmas
  Only wishing to have you back here with us

  I know that the little one will not know you like I did
  Yes, she'll  see your pictures and hear the odd story
  She’ll see my face light up at times
  as the snow of our memories falls and flakes on the ground

  And I’ll be sure to see you, on Christmas day, as I see the mother
  smiling gently from the face of her daughter on my lap

  You were Christmas
  You were Christmas
  No wishing for a white Christmas
  Only wishing to have you back here with us

  You were Christmas
  You were Christmas
  No wishing for a white Christmas
  Only wishing to have you back here with us
  …both of us here.  youtube

  Haleliwia - Brigyn

  youtube

  Hwyl Fawr, Ffarwel - Brigyn

  Can hyfryd a phrydferth yw hon gan Brigyn o'u halbwm ‘Brigyn 2’. Mae'r gan hon yn cynnwys llais y ffantastig Fflur Dafydd. / Another stunning song by Brigyn called 'Hwyl Fawr, Ffarwel’ (Goodbye, Farewell) from their album 'Brigyn 2’. This song features the fantastic Fflur Dafydd.