breakanotherleg

Here at McCoy’s. Waiting for my to-go-order. Hehe, outing kasi ng barkada, and I’m practically late. 9:30 ang meeting time. At anong oras na ngayon? Haha, kaya heto, naobliga bumili ng pampalubag loob na pizza. At dahil I feel generous today, I bought a lot! (ases, burit). Oh well, malapit na matapos ang 20 min waiting time ko. And off to go to Hillside Resort. Saka na ulit ako mag-uupdate pagdating ko dun. hehe. Byeee!