bosn

Sa Gradačca, b'jele kule Zmaja od Bosne
Sokolovi zakliktali kajde žalosne,
Umrla je vjerna ljuba Husein-begova,
Jer izgubi gospodara srca svojega.

Osedl'o je vranca svoga Husein-kapetan
Odjezdio Romaniji, podijelit’ mejdan.
Na čardaku vjerna ljuba, Allah illallah,
klanjala je, plakala je, haber čekala.

Pod pendžere glasnik stiže, srca slomljenog
“Udaji se, vjerna ljubo, nema bega tvog”.
Od sevdaha i žalosti, kraj pendžera svog,
Prepuče joj bolno srce, neće za drugog.

Sa munare Husejnije uči mujezin,
Sa čardaka i bedema plaču sokoli.
Do Stambola odjekuju kajde žalosne-
Pusta osta b'jela kula Zmaja od Bosne.