Bugün pek çok genç insan görürüz, cıvıl cıvıl yaşam varken kitapları sevmeyi gülünç ve yakışıksız bulur, kitapları sevemeyecek kadar yaşamanın kısalığından ve değerliliğinde dem vurur, beri yandan haftada sekiz gün kafeterya müziğini dinleyip dansetmekle pek çok saat harcamaktan geri kalmazlar.

“What really knocks me out is a book that, when you’re all done reading it, you wish the author that wrote it was a terrific friend of yours and you could call him up on the phone whenever you felt like it. That doesn’t happen much, though.”

Odd how a book can tuck galaxies and planets, history and myth, love and hate inside its pages. It’s only paper.