bokstaver

«Eg skreiv eit namn» av Signe Seim

Eg skreiv eit namn i snøen
ein kveld eg kom ifrå deg,
skreiv det i klinkande skaren
til minne og deg og meg.

Eg skar meg til blods i fingen
som teikna kvar kjær bokstav
til endeleg namnet ditt stod der
midt i eit snøkvitt hav.

Eit namn i blenkjande skare -
eg skreiv det i måneskin
og kviskra mot heile verdi
at du var venen min.

Eit namn under stjernehimmel
midt på ein skareblank bø,
men neste morgon var namnet
gøymt under nyfallen snø.

(fra «Trø varleg, min fot», 1960)