boerenkrijg

If Willem I learned his history lessons properly, he would knew the character of the ones he wanted to let him pay too much taxes …
He must have been too busy chasing women in London that particular year, hence not able to recall the real sufferings of 1798.

Geen roekeloze wagers: Stil volk dat zich beraadt,

Aleer het zijn belagers Manhaft te lijve gaat.

Zij wisten wat zij wilden Toen zij tot stout verweer

De piek of zeis optilden, Of grepen naar ’t geweer

Voor vrijheid en recht; ongeknecht,

Onverveerd voor outer en heerd.

Zij steunden op Oranjes: De Nederlanden één!

En juichten toen Brittannië’s Beloofde vloot verscheen.

Kloekmoedig in de gouwen Van Diets Zuid-Nederland.

Zijn allen sterk en trouwe. Gesprongen in de brand

Rollier, Corbeels, Van Gansen, Bevochten onverveerd,

Met wisselende kansen, Den vijand van hun heerd.

Zij kampten koen als leeuwen, En werden z'overmand,

Hun namen staan voor eeuwen, In ’t hart van ’t volk gebrand.