boekentip

Wat te doen na Piketty? De Britse econoom Tony Atkinson (van de London School of Economics) doet in zijn nieuwe boek een paar suggesties. Onze economie-collega Kees Kraaijeveld raadde het boek al aan, net als economen Robert Went en Dani Rodrik. Dat zijn uitstekende raadgevers.

Een blik op de inhoudsopgave verraadt zijn proposals of actions: 

1. Technological change and countervailing power

2. Employment and pay in the future

3. Capital Shared

4. Progressive taxation

5. Social security for all

youtube

Superleuk Nederlands initiatief: lezers raden in één minuut een boek aan.  

Alles wat je niet mocht missen in 2013

Niemand leest meer, vertelde iemand me onlangs emotioneel. Boeken en tijdschriften verkopen niet meer. Buzzfeed en Upcoming komen daar voor in de plaats. Dat kan weinig anders betekenen dan hel en verdoemenis, hordes gevoelloze zombies aan de poorten, met hun lijstjes en talkshows. White walkers. Orks.

Als daad van het ultieme verzet daarom een overzicht van al het moois dat ik afgelopen jaar las en in mijn instaper zette. Boeken en artikelen. Voor onder de kerstboom.

Keep reading

‘Superieur absurdisme,’ staat er op de omslag vermeld. Afzender: Het Parool. Dat geloof ik meteen, Grunberg laat me vaak gênant luid lachen in volle treincoupés door de absurde situaties in zijn boeken.

De sluimerende, intrigerende en onbekende afloop sleepte me voort tot de laatste bladzijden - en lieten me met een ünheimisch gevoel achter. Het gevoel iets gemist te hebben, zinnen en uitleg over het hoofd te hebben gezien, thema’s niet meegekregen te hebben (zoals ik ooit het dubbelgangersthema in Hermans’ De donkere kamer van Damokles totaal niet meegekregen, laat staan begrepen had, en hoewel ik het boek gelezen had een dikke onvoldoende voor mijn mondelinge bespreking kreeg van mijn toenmalige docent Nederlands, waar anderen met slechts het lezen van een samenvatting een acht of hoger toebedeeld kregen - traumatisch).

Het herlezen meer dan waard, al was het maar om de plot nog eens te onderzoeken.

TNO-BOEK MET PRAKTIJKVOORBEELDEN INNOVEREN PRODUCTIEPROCES

De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zijn voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Bovendien moeten bedrijven in staat zijn om voldoende gekwalificeerd personeel aan zich te binden. In het boek ‘Snel en wendbaar in de Maakindustrie’ laat TNO in meer dan twintig cases zien dat dit alles voor bedrijven mogelijk is.

De cases in dit boek hebben als eerste doel de verbetering van de prestatie van bedrijven zodat ze beter zijn toegerust voor de toekomst. Voor ondernemers is dat natuurlijk het eerste dat telt. Maar er is meer: de aantrekkelijkheid van het werk voor zittende en nieuwe werknemers. Innoveren en continu verbeteren samen met het personeel maakt het werk uitdagender, aantrekkelijker en geeft betrokkenheid, die vervolgens weer leidt tot verhoging van productiviteit en bedrijfsprestaties.

ONTWIKKELINGEN
In de Maakindustrie verandert de productie van karakter. De marktvraag is minder voorspelbaar. De ‘time-to-market’ wordt korter, producten hebben een steeds kortere levenscyclus. Productinnovaties volgen elkaar sneller op en moeten in één keer goed geproduceerd, met zo min mogelijk faalkosten, in eigen bedrijf en in de toeleverketen. Het gevolg is dat de productieketen zich steeds meer moet instellen op wisselende productievolumes, kortere levertijden, kleinere series en het produceren van klant specifieke varianten. Tegelijkertijd neemt het aandeel ‘oudere werknemers’ toe door ontgroening, vergrijzing en de trend naar langer doorwerken. En is bovendien de verwachting dat de omvang van de beroepsbevolking afneemt.

HOE IN TE SPELEN OP DEZE ONTWIKKELINGEN?
Het antwoord van TNO is: snel en wendbaar zijn, verhogen van de productiviteit en continu innoveren. Maar ook een betere afstemming in de keten en - last but not least - het benutten en ontwikkelen van de competenties van medewerkers. De mogelijkheden zijn er. Een twintigtal bedrijven uit de Maakindustrie laten dit zien in het TNO-boek ‘Snel en wendbaar in de Maakindustrie’. Auteurs: Bert Tuinzaad, Gu van Rhijn, Tim Bosch en Francel Vos.

EERSTE EXEMPLAAR VOOR BIDDLE
Bert Tuinzaad bood op 5 juli het eerste exemplaar van het TNO-boek ‘Snel en wendbaar in de maakindustrie’ aan aan Sjouke Land, Manager Production bij Biddle Klimaatwerk. Biddle is al vanaf 2009 samen met TNO aan de slag om het productieproces in al zijn facetten te verbeteren. En met goed resultaat. Sjouke Land: “ We zijn enorm enthousiast! We produceren 40% meer, zonder extra mensen of extra ruimte erbij! Bovendien wordt er in drukke tijden ook niet meer overgewerkt.“ En meer op het personeel gericht: “Het project Demand flow heeft de organisatie van onze productie behoorlijk veranderd. Van een traditioneel productiebedrijf naar een vraaggestuurde productieomgeving. Dit heeft de betrokkenheid van de productiemedewerkers enorm verhoogd”.

Het boekje kan kosteloos worden aangevraagd bij het team Arbeidsproductiviteit Maakindustrie in Hoofddorp, tel 0888-665326.

Gu van Rhijn gu.vanrhijn@tno.nl.
Tim Bosch tim.bosch@tno.nl.
Bert Tuinzaad bert.tuinzaad@tno.nl.

Bron: TNO

‘Willem, doe eens niet zo raar. Autist.’
‘Hoezo?’
‘Straks denken mensen echt dat je een aandoening hebt.’
We staan in een damesmodezaak. Ik schuif starend alle hangertjes militieus op afstand.

Net als Désiré uit ‘de laatkomer’ (Dimitri Verhulst) veins ik somtijds een afwijking, aandoening of abnormaliteit. De norm om er van af te wijken. Je wordt waar je mee omgaat - wat je leest. Autist!

Het nieuwe ondernemen, wat is dat.

Vader zegt tegen zoon: Ik wil dat jij trouwt met een meisje dat ik voor jou kies.
Zoon zegt: Nee
Vader: Het meisje is de dochter van Bill Gates.
Zoon: Dan is het goed.

De vader gaat naar Bill Gates.

Vader zegt tegen Bill Gates: Ik wil dat jouw dochter trouwt, met mijn zoon.
Bill Gates zegt: Nee
Vader: Mijn zoon ls de directeur van de World Bank.
Bill Gates: Dan is het goed.

De vader gaat naar grootste aandeelhouder van de
World Bank.

Vader zegt tegen de aandeelhouder: Maak mijn zoon de directeur van uw bank.
Aandeelhouder zegt: Nee!
Vader: Hij is de schoonzoon van Bill Gates.
Aandeelhouder: Dan is het goed!


Dit is een metafoor voor het nieuwe ondernemen. In dit geval draait het om netwerken en onderhandelen.

Onderhandelen is het proces, waarbij tenminste twee mensen (of partijen) iets tot stand proberen te brengen. Om te slagen, moeten beide partijen met het besluit instemmen. Dit is echter nog maar het begin, want beide partijen zullen moeten samenwerken bij de uitvoering van het contract waarmee ze hebben ingestemd.

Effectief netwerken begint met oprechte aandacht voor de ander. Je kent ongetwijfeld mensen waar je alles voor zou doen. Mensen die je graag mag en waar je belangeloos voor op de bres springt. Ook ken je vast mensen waarbij je je al snel overvraagd voelt. Bij de ene persoon voel je waardering en bij de ander ontbreekt dat gevoel en gaat hoogst waarschijnlijk zijn eigen belang voor. Gunnen is een kernprincipe bij netwerken. Om dit te voelen en ontdekken moet je eerst eerst zaaien en vervolgens oogsten. Eerst een relatie opbouwen, waarna rendement volgt. Hoe? Toon oprechte interesse in de persoon, die je voor je hebt.


Het nieuwe ondernemen.
Het nieuwe ondernemen is meer dan alleen het nieuwe werken. Men zal meer met gevoel moeten doen, meer bewuster waarde voor de klant genereren, meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, meer duurzamer, meer socialer. Maar met een groot verschil in denkwijze en niet personeel en klanten zien als passiva, een blok aan het been of als een nadeel en last, maar ze meer zien als activa, kans, toegevoegde waarde en sociaal vermogen.

Gevoel
Ondernemend zijn, gaat over worden wie je wilt zijn. Het begint met creativiteit: wat je gaat doen, hoe je de markt verovert en geld gaat verdienen. Het gaat ook om: motivatie, passie en zelfrealisatie. Kortom: gevoel. Beslissingen worden steeds meer op gevoel genomen, vooral door de echte ondernemers.

Wat is niet erg nieuw?
Werknemers die werken op zelf gekozen plekken en tijdstippen en of samenwerken in virtuele netwerken. Ideeën worden geventileerd, wel of niet op een willekeurige plek in de wereld opgepakt en verder uitgewerkt. Er is sprake van co-creatie. Grenzen vervagen. Dit alles wordt alleen mogelijk gemaakt door de beschikbare middelen. Minder reistijd en meer efficiënter plannen.“Schrijven deed men vroeger op een rotswand. Dankzij pen en papier of de huidige tablet, nu ergens anders op. Maar schrijven blijft schrijven, zoals werken en netwerken ook werken en netwerken blijft.”

Wat gebeurt er werkelijk om ons heen.
Het aantal startende ondernemers groeit. Nederland is relatief goed in innovatie. Valorisatie, het omzetten naar economische en maatschappelijke waarde van innovaties, zijn we minder goed in. Europa is goed in het bedenken van innovaties die tot in de puntjes worden uitgewerkt, terwijl Amerika in dezelfde tijd een product op de markt heeft dat werkt, ook al is het concept misschien nog niet perfect. Wij werken alles uit en patenteren graag. Wij creëren eerder zekerheid, waarmee we de tijdwinst missen en we links en recht worden ingehaald.

Wat is het ‘nieuwe’ ondernemen.
Echt nieuw zou dus zijn dat echte ondernemers (risiconemers) opstaan, samenwerken en met kleine stappen, innovaties realiseren en tegelijk verzilveren. Voorop staat dat we niet meer aanbodgericht maar vraaggericht gaan werken en de behoefte van de klant in het vizier houden (crowdsourcing is een mooi voorbeeld van vraaggericht werken)

Ook gebeurt ondernemen steeds meer in netwerken. Sociale media zijn daarbij belangrijk. De Klout-factor van een persoon of bedrijf wordt onder meer gevormd door de reputatie, de verbindingen en de invloed in het sociale netwerk. Ben je geloofwaardig, kom je dingen brengen, dan krijg je credit, en gaan anderen jou dingen gunnen. De conclusie is dat het in de handel voorheen ook al om gunning ging, maar dat gunning steeds meer via sociale netwerken plaatsvindt. En dan kun je maar beter bouwen aan je sociaal kapitaal: de Klout-factor!

Effectief netwerken dus en om je sociaal kapitaal om te zetten in klinkende munt zul je waarde aan je klant moeten leveren en moeten 'onderhandelen’ over je te leveren product en dienst en wat het de klant oplevert. Maatwerk leveren.

Boekentips:
- Ideeën om nieuwe klanten te werven.
- Ondernemen in netwerken en
- Effectief onderhandelen.

Literatuurblog The Millions heeft een maandelijkse boekenlijst waarin ze bijhouden welke boeken hun lezers bestellen op Amazon. Dat is een handige lijst om boekentips te vinden.

Deze maand verschijnt ineens A highly unlikely scenario op de eerste plaats. Een roman over over een pizzabezorger en zijn avonturen met tijdreizen, boekenclubs, de liefde en pizza-ingrediënten. Volgens de uitgever is het een combinatie van The hitchhikers guide to the galaxy en Super Sad True Love Story. Dat is geen verkeerde belofte.

Hoofdrolspeler Leonard neemt de telefoon bij de pizza afhaalservice. Op een dag krijgt hij iemand aan de telefoon die beweert uit de dertiende eeuw te komen. En dan verdwijnt zijn zuster ook nog, ‘op geheime missies’ met haar boekenclub.

Rachel Cantor debuteert met deze roman, maar ze is al een bekende schrijver van korte verhalen en podcasts. En nu begint haar schrijfcarriere echt met een science-fictionroman over pizzakoeriers. Uitstekende keuze, dacht ik zo. Zin in.

Dit is fascinerend: Tao Lin’s nieuwe boek Tapei. Alternatieve literatuur wordt het genoemd. Of Alt Lit. Literatuur uit de donkere steegjes van het internet. Lees ter introductie dit artikel over Alt Lit op The Morning News.

Hier een recensie in The Guardian: ’If Taipei is successful, it will be a reflection of an individual talent nurtured through a supportive online community. As long as Alt Lit can throw up talent like his, it’s far from over.’

Nina Polak, voormalig Groene Amsterdammer redacteur, nu cultuur-principessa van de Correspondent, heeft een boek geschreven. Hierboven te zien dat het waar is. En dat is zeer goed nieuws.

Over de zoon en dochter van twee moeders, over onsterfelijke kunstenaars en ontsporende liefdeslevens. Het klinkt als een roman om aan het strand lezen. Liefst bij veertig graden boven nul.

Vanaf donderdag in de winkel.

Hoe staat het eigenlijk met Occupy?

Nou, Jonathan Lethem heeft ze bijgezet in de grote boekenkast der revoluties. Dissident Gardens, zijn laatste roman is nu vertaald als De Dissidenten. Daarin beschrijft Lethem revolutionairen en counter-culture, demonstraties en generaties idealisten, van de civil-rights movement tot Occupy.

Lekker Amerikaans dus. Maar het is Jonathan Lethem, dus altijd de moeite waard. En wie droomt er niet over revoluties New Yorker? Barbaren zeg ik je, die dromen daar niet van. De rest wel.

(foto afkomstig van het bureau van @palomasanchez)