blue lovely

6

Biết yêu riêng ai là rất buồn
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn
Còn mãi trong lòng
Những tổn thương.

Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết lại làm như không biết.

Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc
Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng
Điều buồn nhất là
Là anh biết lại làm như không biết
Em yêu anh.

Điều buồn nhất | Kai Đinh

3

A moment of silence for Rin…🌟

3

Aviary scene !
With many many birds !
You can recognize the little blue new one, Frost the love bird. And you have (all names mixed) : Crocus, Maya, Honey, Ieppa, Karma, Sigrinn,…

Three photos by Margaux Deman.