blu ray drive

Computing in Polish

Originally posted by nosleeptbh

urządzenie n - device
komputer m - computer
monitor m - monitor
klawiatura f - keyboard
myszka f - mouse
kamerka (internetowa) f - webcam
głośniki pl - speakers
słuchawki pl - headset
mikrofon m - microphone
płyta CD/DVD/Blu-ray f - CD/DVD/Blu-ray disc
pendrive m - pen drive, USB drive
drukarka f - printer
skaner m - scanner


płyta główna f - motherboard
procesor m - processor
zasilacz m - power supply unit
dysk twardy m - hard drive
przewód, kabel m - wire, cable
obudowa (komputera) f - computer case


zasilanie n - power (supply)
sprzęt komputerowy m, osprzętowanie n - hardware
oprogramowanie n - software
system operacyjny m - operating system
pamięć f - memory
folder, katalog m - folder, directory
plik m - file
ikona f - icon
dokument m - document
ekran m - screen
wyświetlacz m - display 
piksel m - pixel
rozdzielczość f - resolution
program m, aplikacja f - program, application
wejście n - input 
wyjście n - output
dane pl - data
bit m - bit
bajt m - byte
programowanie n - programming
język programowania m - programming language
kod, skrypt m - code, script
sieć f - network
przeglądarka (internetowa) f - web browser
internet m - Internet
wyszukiwarka internetowa f - web search (engine)
strona (internetowa) f - website, webpage


komputerowy - computer
elektryczny -  electric
elektroniczny - electronic
cyfrowy - digital
dwójkowy - binary
internetowy - web
bezprzewodowy - wireless
szybki - fast
wolny - slow
nowy - new
nowoczesny - modern


wycinać, wyciąć - to cut
kopiować, skopiować - to copy
wklejać, wkleić - to paste
usuwać, usunąć - to delete
zgrywać, zgrać coś na coś - to copy sth to sth
pisać, napisać - to write
drukować, wydrukować - to print
skanować - to scan
tworzyć, stworzyć - to create
naprawiać, naprawić - to repair
uruchamiać, uruchomić - to turn on (a computer), to run (a program)
otwierać, otworzyć - to open
zamykać, zamknąć - to close
klikać, kliknąć - to click
zaznaczać, zaznaczyć - to select
wprowadzać, wprowadzić - to enter (data, a text)
obliczać, obliczyć - to calculate
programować - to program
grać na komputerze - to play on the computer
szukać - to search
przeglądać - to browse
podłączać, podłączyć - to connect (a USB drive)
łączyć, połączyć się - to connect (with a website)

“ ‘Cha bro. Just got my AppleSoft iBrain updated…. hyper drive toaster blu ray mgp warp over drive GNU kernel GNOME drivers 1080p intel phenom techron deisel windows vista OSX RAM psu usb hdmi coaxil output motherboard hd radeon 6670 fermi GTK3 sd card cairo java interface thunderbolt E3 toaster model 12 HD quickscope pinecone dot matrix LCD blast processing XxX420XxX nintendont 16 bit millions of colors ROM loading optical media Cairo desktop compositing buzzword AMD cores cores cores CORES cloud computing 3-in-one cartridge stop-n’-swap hole technology pro MLG breaching claymore 3D game system graphics worth-the-wait George Foreman heating technology uncharted America friendly dogshit polymer macroprocessor.”

We hope you are all looking forward to playing the Limited Edition tomorrow – if you’re playing on PS4, please be aware that the Directors Commentary will be available to download on January the 25th.

Until then browse the beautiful artbook, turn up the stereo on the soundtrack or just put the Blu-ray in the drive and take a trip to Arcadia Bay with us.

anonymous asked:

What format did your split with code orange kids come out? any cassettes or cds

8 track, cd, cassette, dvd, floppy disc, jump drive, blu Ray, audio file imprinted on a dogs memories, binary code written out by hand, and via cave drawings in that one herzog movie.